Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Hypotheken

Milia de Nijs over hypotheken:  “Bent u op zoek naar een woning? Maak dan vooraf een berekening van wat u maximaal kunt lenen. Een standaard berekening op de website is niet voor iedereen passend. Iedere situatie is anders en wij kijken naar uw specifieke inkomsten en persoonlijke situatie.”

Heeft u uw droomhuis gevonden?

Helaas bent u er dan nog niet. Voor de financiering heeft u waarschijnlijk een hypotheek nodig. Het afsluiten van een hypotheek is een complex proces waarbij u voor veel keuzes staat. Deze keuzes zullen veel invloed hebben op uw leven. Bij het bepalen van een maximale hypotheek kijkt de geldverstrekker in eerste instantie naar het inkomen dat u hebt. Er spelen echter veel meer zaken mee als het gaat om de maximale hypotheekberekening. Om maar een voorbeeld te noemen; als u een krediet op uw betaalrekening heeft, kunt u al minder lenen. Toch begint de zoektocht naar een woning vaak bij het bedrag dat u maximaal kunt lenen. Dan weet u welk droomhuis binnen uw mogelijkheden ligt.

Wij staan u hier graag in bij. Samen brengen wij uw wensen en persoonlijke situatie in kaart, zodat u de hypotheek afsluit die het beste bij u past.

Wilt u weten wat u maximaal kunt lenen?

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak over de mogelijkheden. Op basis van ons gesprek ontvangt u een indicatie van de maximale lening. In het adviesgesprek zullen wij u verder informeren over alle belangrijke zaken die te maken hebben met een hypotheekaanvraag. Zo geven wij u een duidelijk overzicht van de bijkomende kosten en het benodigde bedrag aan eigen geld. U betaalt geen kosten voor dit gesprek.

Erkend hypotheekadviseur

Wijzigingen hypotheekregels 2018

Hieronder staan de vier grootste wijzigingen.

1. Maximale hypotheek naar 100%

De maximale lening die u in 2018 mag afsluiten voor een woning daalt van 101 % naar 100 % van de waarde van de woning. Dat betekent dat u meer eigen geld nodig heeft om bijvoorbeeld overdrachtsbelasting en financieringskosten te betalen. Met deze maatregel wil de overheid voorkomen dat mensen zich dieper in de schulden steken dan men kan dragen.

2. Renteaftrek restschulden niet meer mogelijk

Er verandert hierbij niks als u de woning al verkocht hebt en al gebruikmaakt van de renteaftrek over restschuld. Deze fiscale regeling heeft alleen betrekking op een nieuwe restschuld. Vanaf 2018 is het niet meer mogelijk om de rente over de restschuld af te trekken bij de verkoop van uw woning.

3. Verlaging van 0,5% voor maximale hypotheekaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2018 verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. In 2018 wordt dat 49,5 %. Deze maatregel raakt de huiseigenaren die boven tweemaal modaal verdienen.Deze beperking geldt voor aftrekbare kosten voor de eigen woning. Dus niet alleen de hypotheekrente van eigenwoningschulden, maar ook bijvoorbeeld de rente en kosten van restschulden, aftrekbare erfpachtcanons of de advieskosten bij het sluiten van de hypotheek.

4. Derde belastingschijf wordt verlengd

In de derde belastingschijf betaal je een tarief van 40,85%. In 2018 wordt deze schijf verlengd, hiermee groeit de bovengrens zo'n 1.500 euro naar 68.507 euro maximaal. Over het verschil betaal je dus volgend jaar 40,85% in plaats van 51,95%.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Hypotheekadvies

Nationaal Woonpakket HypotheekMet het Nationaal Woonpakket ontvangt u vrijblijvend een advies met alle relevante gegevens en de te verwachten hypotheek- en overige woonlasten. Door uw wensen en voorkeuren in te voeren krijgt onze adviseur voorafgaand aan het eerste gesprek al een goede indruk van uw situatie. Onze adviseur kan zich hierdoor goed voorbereiden op het gesprek. Klik hier voor meer informatie over het Woonpakket..

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Nationale Hypotheek Garantie

NHG LOGO

Nationale Hypotheek Garantie (hierna NHG genoemd) is de naam van de garantie die u (als u voldoet aan de gestelde voorwaarden) kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning.

NHG wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze stichting staat garant voor de terugbetaling van het hypotheekbedrag aan de geldverstrekker, als u door omstandigheden uw hypotheek niet meer kunt aflossen.

Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen, waardoor het aflossen van de hypotheek tijdelijk, geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is. U kunt dan in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen.

Indien uw betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn, kan het zijn dat u in zo'n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. Het rentevoordeel kan u al snel honderden euro’s per jaar besparen! Bij het afsluiten van de NHG betaalt u eenmalig een waarborgprovisie over het hypotheekbedrag. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft u deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.

Wilt u meer weten over de voordelen en de mogelijkheden en of u in aanmerking komt voor NHG?

Neem dan contact op en laat u adviseren door één van onze hypotheekadviseurs.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Handige rekentools

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek is één van de meest gebruikte hypotheekvormen.

De kenmerken:

 • De hypotheek heeft een vaste einddatum.
 • Tijdens de looptijd lost u periodiek af.
 • U hebt zekerheid over de schuldvermindering.
 • Deze hypotheekvorm is fiscaal minder gunstig.

Annuïteiten

Uw bruto maandlasten blijven gedurende de looptijd van de hypotheek gelijk. Het bedrag dat u elke maand betaalt, wordt de annuïteit genoemd. Maar de samenstelling van het bedrag dat u maandelijks betaalt, verandert in de loop van de jaren wel. In het begin is het renteaandeel groot en het aflossingsaandeel klein. Dat verschuift gedurende de looptijd. Aan het einde van de looptijd is juist het renteaandeel klein en het aflossingsaandeel groot. Dat betekent dat uw fiscale voordeel gedurende de looptijd daalt. In het begin hebt u immers veel renteaftrek, later veel minder. Uw netto maandlasten zullen dus geleidelijk stijgen.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheken horen samen met de annuïteitenhypotheken tot de meest afgesloten hypotheken.

De kenmerken:

 • Een vaste einddatum.
 • Tijdens de looptijd wordt periodiek afgelost.
 • U bent er zeker van dat de schuld vermindert.
 • De hypotheek is fiscaal minder gunstig.

Bij een lineaire hypotheek lost u maandelijks een bedrag af. U bent ook maandelijks rente verschuldigd over de restantschuld. In het begin van uw lening zullen uw maandelijkse hypotheeklasten dan ook het hoogst zijn, omdat het renteaandeel dan het hoogst is. Gedurende de looptijd worden de hypotheeklasten steeds lager. Uw schuld neemt immers af en dus hoeft u ook minder rente te betalen. Het gevolg is wel, dat ook uw fiscale voordeel steeds kleiner wordt.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Aflossingsvrije hypotheek

De naam zegt het al: bij deze hypotheekvorm wordt in principe niet afgelost. Hierdoor hebt u lagere maandlasten. U betaalt immers alleen rente over de hypotheekschuld en geen premie om vermogen op te bouwen. U mag nog steeds een aflossingsvrije hypotheek afsluiten, maar fiscaal wordt het ontmoedigd. U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost (lineair mag dus ook).  Deze regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

  De kenmerken:

 • U betaalt geen aflossing, alleen hypotheekrente.
 • U profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden.
 • U gebruikt niet de kapitaalvrijstelling in Box I.
 • Het leenbedrag kan meestal niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de executiewaarde van uw huis, tenzij u een combinatie maakt met een andere hypotheekvorm.
 • Soms is een overlijdensrisicoverzekering (al dan niet over een gedeelte) verplicht.
 • Wilt u toch aflossen, dan kunt u meestal maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar aflossen.

Geen aflossing

Het nadeel van deze hypotheekvorm is dat de hypotheek niet is afgedekt door aflossing of een aflossingsverzekering. In sommige gevallen hoeft dat ook niet, bijvoorbeeld als de waarde van het huis toereikend is. Een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek kan ook interessant zijn, als u van plan bent om op latere leeftijd uw huis te verkopen.

Maximaal dertig jaar renteaftrek

Bij een aflossingsvrije hypotheek profiteert u dertig jaar lang van een maximaal fiscaal voordeel. Na dertig jaar vervalt de hypotheekrenteaftrek. Dan stijgen uw netto maandlasten dus behoorlijk.

Executiewaarde

U kunt een aflossingsvrije hypotheek meestal afsluiten tot een bepaald percentage van de executiewaarde van uw huis. Over het algemeen ligt dat percentage tussen 50 en 100%. Soms bent u verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Andere hypotheekvormen worden vaak gecombineerd met een aflossingsvrije hypotheek om de maandlasten te drukken.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Overige hypotheek vormen

Vanaf 2013 zijn alleen de vormen annuïtair en/of lineair mogelijk bij nieuwe hypotheken, indien u in aanmerking wilt komen voor renteaftrek.

Voor informatie over de overige hypotheek vormen kunt u contact opnemen met een van onze hypotheekadviseurs.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

 • VerzuimTij
 • PensioenZorg
 • Lafoma
 • BMi Consultants

Onze inkoop organisaties

 • BGZC
 • Profijt en Zekerheid

Lid van:

adfiz logo