Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Een doordachte en passende pensioenregeling voor elk bedrijf

Werkgevers, ondernemers met personeel en ondernemingsraden kunnen terecht bij Witte-Boussen Advies B.V. voor pensioenregelingen. Wij beperken ons dan niet tot een reguliere collectieve regeling maar kijken nadrukkelijk ook naar alternatieven die mogelijk beter passen.

images/afbeeldingen/Website_2021/Pensioen-Inkomen-voor-later.jpg

Onze activiteiten variëren van advies over pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen tot het berekenen van actuariële waarden van pensioen, van het herijken, herrekenen of beoordelen van een gegeven advies (second opinion) tot het maken van een review (wettelijke en financiële scan).

Tenslotte wordt u als relatie (gevraagd en ongevraagd) geïnformeerd over alles wat voor u als werkgever of ondernemingsraad van belang kan zijn. Ontwikkelingen en nieuwe wetten vragen de juiste aandacht. We bieden die aandacht niet alleen; ook zetten we de materie helder uiteen voor de situatie van uw onderneming.

 

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl