Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

NHG LOGO

Nationale Hypotheek Garantie (hierna NHG genoemd) is de naam van de garantie die u (als u voldoet aan de gestelde voorwaarden) kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning.

NHG wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze stichting staat garant voor de terugbetaling van het hypotheekbedrag aan de geldverstrekker, als u door omstandigheden uw hypotheek niet meer kunt aflossen.

Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen, waardoor het aflossen van de hypotheek tijdelijk, geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is. U kunt dan in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen.

Indien uw betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn, kan het zijn dat u in zo'n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. Het rentevoordeel kan u al snel honderden euro’s per jaar besparen! Bij het afsluiten van de NHG betaalt u eenmalig een waarborgprovisie over het hypotheekbedrag. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft u deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.

Wilt u meer weten over de voordelen en de mogelijkheden en of u in aanmerking komt voor NHG?

Neem dan contact op en laat u adviseren door één van onze hypotheekadviseurs.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

  • VerzuimTij
  • PensioenZorg
  • Lafoma
  • BMi Consultants
  • Verschelling Assurantiën

Onze inkoop organisaties

  • BGZC

Lid van:

adfiz logo