Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar meer mensen worden slachtoffer van een bedrijfsongeval dan van een verkeersongeluk. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Wil je je medewerker(s) in zo’n geval financieel een helpende hand kunnen bieden? Sluit dan een collectieve ongevallenverzekering voor hen af. Deze verzekering keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van jouw medewerker(s). Een gerust gevoel voor jou en je medewerkers! Bovendien kun je jezelf hiermee op de arbeidsmarkt profileren als een betrokken werkgever; je hebt oog voor je medewerkers en biedt hen een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

images/Collectieve-ongevallenverzekering.jpg

Collectieve ongevallenverzekering

Kenmerken van de collectieve ongevallenverzekering:
 
De collectieve ongevallenverzekering is een overzichtelijk product. Je krijgt één polis voor je hele bedrijf, zonder administratieve rompslomp. Zo hoef je de in- en uitdiensttredingen niet door te geven. Je kunt er ook voor kiezen je medewerkers 24 uur per dag tegen ongevallen te verzekeren.
  • Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers tijdens werktijd.
  • Mogelijkheid tot uitbreiding met een 24 uurs-dekking.
Meer weten over de collectieve ongevallenverzekering? Neem dan voor advies nu contact met ons op.
 
 
Contact >

Wat is verzekerd?

Raakt je werknemer door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt hij? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit je deze verzekering of voor je werknemers. Geleende krachten zoals stagiairs, vrijwilligers en uitzendkrachten kunnen ook meeverzekerd worden.

  • Je kunt kiezen voor twee soorten dekkingen: De medewerkers zijn 24 uur per dag verzekerd, zeven dagen per week. Dit heet 24-uursdekking. Of je medewerkers zijn alleen verzekerd voor ongevallen die op het werk gebeuren en onderweg van huis naar het werk en terug. Dit heet activiteitendekking.
  • Zodra er een stabiele toestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast. De uitkering is daarvan afhankelijk. Daarom duurt het soms langer voordat de uitkering betaald wordt. Over deze periode wordt rente betaald.
  • Overlijden als gevolg van een ongeval is verzekerd.
  • Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.*

*Bijvoorbeeld bij verzekerd bedrag op basis van salaris is het verzekerd bedrag bij overlijden: 1x bruto-jaarloon, bij algehele invaliditeit: 2x bruto-jaarloon. Op basis van vaste bedragen kan je als verzekerd bedrag bij overlijden € 25.000,- kiezen en bij algehele invaliditeit € 50.000,-.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl