Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Veel ondernemers beschouwen de medewerkers als het meest belangrijke bezit van hun onderneming. Logisch, want zonder uw team staat alles stil. Het is om die reden verstandig om nadrukkelijk oog te hebben voor hun welbevinden en tevredenheid. Met de WIA-verzekering biedt u hen extra zekerheid voor het onverhoopte geval dat zij langdurig, gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken.

Loongerelateerde WGA-uitkering
Als een medewerker langer dan twee jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, dan krijgt hij of zij te maken met de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dit maakt deel uit van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer ontvangt dan eerst een loongerelateerde WGA-uitkering.

WIA verzekering vult de WGA-uitkering aan
Na de loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt uw medewerker de WGA-vervolguitkering. De hoogte hiervan hangt af van het percentage van arbeidsongeschiktheid. In het slechtste geval valt uw werknemer terug op een minimumuitkering. Met de WIA-verzekering kunt u ervoor zorgen dat deze inkomensdaling beperkt blijft.

Voordelen van de WIA-verzekering

  • Uitstekende arbeidsvoorwaarde waarmee u zich een betrokken ondernemer toont
  • Uw medewerkers zijn verzekerd van een goed inkomen, zelfs bij arbeidsongeschiktheid
  • Uitstekende re-integratiehulp zowel voor u als uw medewerker(s)
  • Uitstekende kostenbeheersing door vaste premies

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl