Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Als werkgever betaal je je werknemers, als zij ziek zijn, twee jaar loon door. Bovendien ben je verantwoordelijk voor de re-integratie. In sommige gevallen ontvangen je zieke werknemers een Ziektewet-uitkering van het UWV. Voor bepaalde werknemers kun je eigenrisicodrager worden. Je betaalt dan minder premie.

images/Eigenrisicodrager-Ziektewet.jpg

Wanneer is eigenrisicodrager worden zinvol?
Afhankelijk van een aantal factoren kun je beslissen of het eigen risicodragerschap iets voor jou is. Stel jezelf daarvoor onderstaande vragen:

Eigenrisicodrager Ziektewet

Voor wie kun je eigenrisicodrager Ziektewet worden?

Uitsluitend voor de onderstaande werknemers kun je eigenrisicodrager Ziektewet worden: 
  • Werknemers zonder 'gewone' arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs.
  • Werknemers die bij je hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna ziek werden.
  • Werknemers met een (tijdelijk) contract (zoals uitzendkrachten), van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte.
 Als deze werknemers ziek zijn, dan betaal je zélf de Ziektewet-uitkering. Ook zorg je, samen met de werknemer(s), voor re-integratie.
 
Meer weten over de Eigenrisicodrager Ziektewet? Neem dan voor advies nu contact met ons op.
 
 
Contact >

Voorwaarden om eigenrisicodrager Ziektewet te worden

  • Je voldoet aan de arbo-eisen. Als eigenrisicodrager moet je ziekteverzuimbeleid op orde zijn. Hierover maak je afspraken met jouw arbodeskundige(n) of arbodienst. Deze afspraken stuur je samen met je aanvraag voor eigen risicodragerschap naar de Belastingdienst.
  • Je bent in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet al eerder Eigenrisicodrager Ziektewet geweest
  • Mocht je besluiten (te overwegen) het eigen risico te dragen voor de Ziektewet, dan helpen wij je uiteraard bij het voldoen aan deze wettelijke verplichtingen

Kan elk bedrijf eigenrisicodrager worden?
Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager worden. Filialen of (neven-)vestigingen kunnen echter niet afzonderlijk eigenrisicodrager worden. Ondernemingen die bestaan uit een hoofdvestiging en nevenvestiging(en) kunnen uitsluitend eigenrisicodrager worden in totaliteit.

Wanneer overstappen naar het eigenrisicodragerschap?
De overstap naar het eigenrisicodragerschap kan op twee momenten in het jaar plaatsvinden; per 1 januari en per 1 juli. De aanvraag moet dan wel uiterlijk drie maanden daaraan voorafgaand zijn ingediend (dus uiterlijk op 1 april of 1 oktober).

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl