Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Als een werknemer langdurig ziek wordt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, is dat ook voor jou als werkgever slecht nieuws. Als dit langer duurt dan twee jaar, kan dit u namelijk veel geld kosten. Deze ongewenste kosten houd je beheersbaar met een verzekering WGA-eigenrisicodrager.

images/WGA-eigenrisicodragersverzekering.jpg

Actief bijdragen aan werkhervatting
De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is bedoeld voor gedeeltelijk (35 - 80%) arbeidsongeschikte (ex-)werknemers en volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikte medewerkers. Als één van uw (ex-) medewerkers hiermee te maken krijgt, wordt van u verwacht dat u naar ander werk zoekt binnen uw eigen organisatie. Lukt dat niet? Dan wil de wetgever dat u een actieve bijdrage levert aan de werkhervatting elders.

Alles in handen van de verzekeraar
Om u te motiveren hiervoor uw uiterste best te doen, brengt UWV de eerste 10 jaar van een WGA-uitkering van (ex-)werknemers bij u in rekening. Met de verzekering WGA eigen risicodrager betaalt u niet langer de gedifferentieerde WGA premie aan UWV, maar verlegt u alles naar uw verzekeraar. Deze neemt bovendien alle verplichtingen rondom de uitkering én het re-integratietraject van u over.

Vaste WGA-premie, wel zo overzichtelijk
Omdat u een vast bedrag WGA-premie aan de verzekeraar betaalt, weet u precies waar u aan toe bent. Daarnaast weet u zeker dat er direct alles aan gedaan wordt om uw werknemer optimaal te laten re-integreren. Wij begeleiden u graag bij het maken van de juiste keuzes.

WGA-eigenrisicodragersverzekering

Kenmerken van de verzekering WGA eigen risicodrager

  • Werkgeverslasten zijn meeverzekerd.
  • Verzekeraar verzorgt de administratieve afhandeling.
  • Professionele re-integratie wordt uitgevoerd in samenwerking met de verzekeraar.

Meer weten over de WGA-eigenrisicodragersverzekering? Neem dan voor advies nu contact met ons op.

Contact >

Wat is er verzekerd?

Als werkgever kun je ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkeringen van je (voormalige) werknemers die het UWV bij je als eigenrisicodrager in rekening brengt. Deze vergoeding geldt voor de hele periode van doorbelasting: maximaal tien jaar.

  • De vergoeding van de wettelijke WGA-uitkeringen van je werknemers met een eerste ziektedag (start van de wachttijd WIA) binnen de contracttermijn van de verzekering die UWV bij jou als eigenrisicodrager voor de WGA maximaal tien jaar in rekening brengt. De vergoeding is inclusief de wettelijke werkgeverslasten en indexering.
  • We ondersteunen je bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.*
  • Als eigenrisicodrager voor de WGA moet je een garantieverklaring overleggen aan de Belastingdienst. Deze garantieverklaring maakt deel uit van deze verzekering.

*Hoewel we je ondersteunen bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers, blijf je samen met je werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet je, je onder meer houden aan de wettelijke verplichtingen rond verzuim. Bijvoorbeeld werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat je werknemer eerder of meer kan werken. Ook moet je passende arbeid aanbieden als dat mogelijk is.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl