Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Ziekteverzuim is een reëel financieel risico voor elk bedrijf met werknemers. Tijdens de eerste twee jaar ben je namelijk verplicht om zieke medewerkers 70% van het loon door te betalen. Een verzuimverzekering is om meerdere redenen een slimme keuze. Deze verzekering helpt je zowel aan de financiële kant van het ziekteverzuim als bij je wettelijke verplichtingen.

images/Verzuimverzekering.jpg

Zonder omkijken aan verplichtingen voldoen
De Wet verbetering poortwachter maakt je voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke medewerkers. Een goede verzuimverzekering beperkt niet alleen je financiële risico’s, maar helpt je ook bij de re-integratie. Verder kun je gebruikmaken van gespecialiseerde arbodiensten om het ziekteverzuim in je bedrijf terug te dringen. Zo weet je zeker dat je aan al je wettelijke verplichtingen voldoet, zonder dat je daar zelf veel omkijken naar hebt.

Wij ontzorgen
VerzuimTij neemt de regie over het ziekteverzuim van je over. Zo houd je tijd over voor je onderneming. Daarnaast streeft VerzuimTij ernaar de financiële schade van ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken, zowel tijdens de loondoorbetalingsperiode als tijdens de ziektewet- en/of WIA-uitkeringsperiode.

Verzuimverzekering

Kenmerken van de verzuimverzekering:

  • Risicobeheersing ziekteverzuim door vaste premiestelling
  • Begeleiding van re-integratietrajecten én actieve preventie van ziekteverzuim
  • Je voldoet eenvoudig aan je wettelijke verplichtingen
  • Geen omkijken naar de administratieve afhandeling en uitbetaling

Meer weten over de verzuimverzekering? Neem dan voor advies nu contact met ons op.

Contact >

Wat is er verzekerd?

Als een werknemer door ziekte niet kan werken, ben je als werkgever wettelijk verplicht het loon gedurende twee jaar (104 weken) door te betalen. Met deze verzekering krijg je een vergoeding voor deze kosten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de door jou gekozen dekking en eigenrisicoperiode.

  • De kosten van de loondoorbetalingsplicht voor maximaal twee jaar (104 weken) vanuit het door jou opgegegven loon. De verzekering geldt voor alle werknemers met een vast of tijdelijk contract tot de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Werkgeverslasten zijn optioneel mee te verzekeren tot maximaal 25% van de loonsom.
  • Kies je ervoor om werkgeverslasten mee te verzekeren? Dan vergoeden we ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Onder werkgeverslasten verstaan we premies voor werknemersverzekeringen en de vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Het samenstellen van een goede verzuimverzekering tegen een scherpe premie hangt af van een aantal factoren. Zo spelen de arbeidsvoorwaarden binnen je bedrijf een rol evenals je wensen voor preventie en verzuimmanagement. Wij begeleiden je graag bij het maken van de juiste keuzes.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl