Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

U kunt voor een motorrijtuig een inzittendenverzekering afsluiten, naast de aansprakelijkheidsverzekering (WA). U kunt kiezen voor de ongevallen-inzittendenverzekering (0VI) en de schadeverzekering inzittenden (SVI), waarbij SVI de daadwerkelijke schade vergoedt en de OVI een vast bedrag.

Ongevallen inzittendenverzekering (OVI)
Een ongevallen-inzittendenverzekering is een zogenaamde sommenverzekering. Dat betekent dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Een uitkering volgt als door een ongeval een inzittende komt te overlijden of blijvende, functionele invaliditeit oploopt. Deze verzekering vergoedt dus niet de volledige schade. Bij overlijden keert de verzekering het vooraf vastgestelde bedrag uit. De uitkering voor blijvende, functionele invaliditeit is een afgeleide van het bedrag dat is vastgesteld voor blijvende, volledige functionele invaliditeit. Bij gedeeltelijke, blijvende functionele invaliditeit is sprake van een percentage daarvan.

Schadeverzekering inzittenden (SVI)
De schadeverzekering inzittenden is een schadeverzekering. Dat wil zeggen dat deze verzekering de werkelijk geleden schade vergoedt. De vaststelling van die schade vindt op dezelfde manier plaats als bij de aansprakelijkheidsverzekering.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl