Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Wegas staat voor Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen. Deze verzekering houdt verband met de mogelijkheid dat uw medewerkers tijdens hun werkzaamheden te maken krijgen met een verkeersongeval. Volgens de Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen (Wegam) bent u (als werkgever) verplicht om alle schade te vergoeden; van de ziekenhuis- en revalidatiekosten tot en met de aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Deelname aan het verkeer
Dit geldt als uw medewerkers deelnemen aan het verkeer. Daaronder wordt ook verkeersdeelname verstaan met het openbaar vervoer, op de fiets en te voet. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt dit risico niet. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt namelijk wel uw aansprakelijkheid voor zaak- en/of letselschade, maar niet de schade die met of door motorrijtuigen wordt veroorzaakt. De WA-verzekering voor motorrijtuigen geeft ook geen dekking voor letselschade van de bestuurder van een motorrijtuig.

Wat is verzekerd?
Deze verzekering dekt de letsel- en zaakschade die uw medewerkers oplopen in het verkeer, bij de uitoefening van hun werkzaamheden voor uw bedrijf. Deze schade moet dan het gevolg zijn van een aanrijding of een ongeval:

  1. waarbij een motorrijtuig is betrokken dat uw medewerker zelf bestuurt
  2. waarbij uw medewerker betrokken is als
    • in- of opzittende van een motorrijtuig;
    • passagier van een trein, tram of vaartuig;
    • ongemotoriseerd verkeersdeelnemer.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl