Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Een cyberverzekering is voor elk bedrijf geschikt, ongeacht de grootte. Een cyberverzekering dekt de eventuele gevolgen van cybercriminaliteit.

Noodzakelijk, want steeds meer activiteiten gebeuren online en vanuit de cloud. 

images/Witte-Boussen_Cyberverzekering.png

Cybercriminaliteit en de daarmee gepaard gaande risico’s komt steeds vaker voor. In de meeste gevallen gaat het om inbraken in computersystemen en de diefstal van persoonlijke gegevens. Beheert uw organisatie veel klantgegevens? Zo ja, heeft u enig idee wat de risico’s zijn die u hiermee loopt? Kent u de wettelijke en contractuele verplichtingen? En heeft u scherp in beeld welke schade uw onderneming lijdt als uw productieprocessen stilvallen vanwege cybercriminaliteit?

Cyberrisico's

Onder cyberrisico's verstaan we:

  • Moedwillige aanval van buitenaf op uw computersystemen en/of data en persoonsgegevens
  • Menselijke fout met als gevolg verlies of diefstal van data en persoonsgegevens
  • Technisch falen van eigen of externe IT-systemen, servers, hard- en software

Meer weten over cyberrisico's of de cyberverzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact >

Dekking Cyberverzekering

Alleen een cyberrisicoverzekering biedt een uitgebreide dekking tegen cyberrisico's. De dekking verschilt per verzekeraar, maar is in grote lijnen hetzelfde en omvat:

  • Vergoeding van uitgaven voor extra veiligheid (voorkomen van DDoS-aanvallen)
  • Vergoeding van de kosten om het probleem/de aanval te onderzoeken
  • Vergoeding van schadeclaims aan individuen en/of organisaties, zoals na het uitlekken van privacygevoelige informatie
  • Vergoeding van gemiste inkomsten door een cyberaanval (een bedrijfsschadedekking vergoedt deze gemiste inkomsten)
  • Vergoeding van de kosten die u moet maken om het probleem op te lossen

 

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl