Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Veel ondernemers staan er niet bij stil, maar zonder milieuschadeverzekering kun je onverwacht voor hoge kosten staan.
Neem bijvoorbeeld een bedrijfsbrand; je opstal- en inboedelverzekering dekken de schade aan jouw pand en goederen, maar niet de kosten voor het opruimen van verontreinigd bluswater. De ervaring leert dat de kosten van milieuschade snel oplopen tot tienduizenden euro’s.

images/Milieuschadeverzekering.png

Milieuschadeverzekering

Je bent verzekerd voor de kosten van saneren van verontreiniging als een verontreinigende stof vrijkomt op jouw bedrijfslocatie of een andere werklocatie. Dit geldt ook voor verontreiniging van omliggende locaties. Milieuschade bij buren of opdrachtgever is verzekerd zonder dat aansprakelijkstelling nodig is. Een (direct) verband tussen de verontreiniging en de door jou verrichte werkzaamheden is voldoende.
 
Kenmerken van de Milieuschadeverzekering:
 
  • Kosten van milieuschade en de gevolgen ervan
  • Onderzoekskosten en eventuele bedrijfsschade

 

Wil je meer informatie over de Milieuschadeverzekering? Neem dan contact met ons op.

Contact >

Wat is er verzekerd?

  • Als er door de verontreiniging spullen, zoals goederen of grondstofen, verloren gaan, dan is dat verzekerd. Dit geldt ook voor het herstellen of vervangen van bestrating, beplanting of ondergrondse pijpen, leidingen en kabels die door sanering zijn beschadigd.
  • Verzekerd zijn milieuschades op plaatsen waar het niet hoort, zoals de aanwezigheid van verontreiniging in of op de bodem of het oppervlaktewater. Wij vergoeden de saneringskosten van de verzekerde locatie en de omgeving ervan. De verzekerde locatie kan ook de werklocatie zijn. Alle noodzakelijke kosten om de sanering uit te voeren vallen hieronder.
  • De kosten die je maakt voor onderzoek naar de verontreiniging en naar de mogelijkheden om te saneren, bijvoorbeeld door experts, zijn verzekerd.
  • Komt er asbest vrij door een brand of storm? Dan vallen de kosten voor het wegnemen van het vrijgekomen asbest onder de dekking van deze verzekering.

Keuze

  • Tanks: Bovengrondse of ondergrondse tanks zijn alleen verzekerd als je deze apart hebt meeverzekerd. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl