Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

In veel bedrijven zijn de bedrijfsprocessen afhankelijk van goed werkende machines. Productiemachines zijn vaak technische hoogstandjes, maar daardoor soms ook kwetsbaar. Kortsluiting of een menselijke fout kunnen grote gevolgen hebben voor jouw bedrijfsvoortgang. Is dat ook bij jou het geval? Dan is het verstandig om een machineschadeverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schade aan machines, ongeacht de oorzaak. Ook beschadiging door menselijk handelen is meeverzekerd.

images/Machineschadeverzekering.png

Milieuschadeverzekering

De verzekering dekt materiële schade aan bedrijfsmatig gebruikte machines. Ook bedrijfsschade en extra kosten als gevolg van de materiële schade zijn mee te verzekeren.
 
Kenmerken van de Milieuschadeverzekering:
  • Reparatie- of vervangingskosten van productiemachines
  • Alle vormen van schade, ook als gevolg van menselijk falen

Wil je meer informatie over de machineschadeverzekering? Neem dan contact met ons op.

Contact >

Wat is er verzekerd?

  • Plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging van de verzekerde objecten.
  • De herstelkosten om het verzekerde object weer terug te brengen in een bedrijfsvaardige toestand als in de situatie voor de ramp. We vergoeden de dagwaarde bij een totaalverlies wanneer de herstel- of vervangingskosten de dagwaarde van het verzekerde object te boven gaan.
  • Transportkosten moeten worden opgenomen in de verzekerde waarde en deze worden dan ook vergoed in het geval van een schade. Je dient hiervoor de rekeningen te overleggen.

Keuze

  • Overwerk herstelkosten: Het is mogelijk dit aanvullend mee te verzekeren.
  • In- en uitbouwkosten: Het is mogelijk dit aanvullend mee te verzekeren.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl