Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

In veel bedrijven zijn de bedrijfsprocessen afhankelijk van goed werkende machines. Productiemachines zijn vaak technische hoogstandjes, maar daardoor soms ook kwetsbaar. Kortsluiting of een menselijke fout kunnen grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoortgang. Is dat ook bij u het geval? Dan is het verstandig om een machinebreukverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schade aan machines, ongeacht de oorzaak. Ook beschadiging door menselijk handelen is meeverzekerd.

Snel herstellen
De machinebreukverzekering maakt het mogelijk de schade snel te laten herstellen, zonder dat het u extra investeringen kost. Wenst u ook de gevolgschade te verzekeren, die ontstaat na de machinebreuk? Dan adviseren wij u de speciale bedrijfsschadeverzekering af te sluiten.

Dekking

  • Reparatie- of vervangingskosten van productiemachines
  • Alle vormen van schade, ook als gevolg van menselijk falen

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl