Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Als ondernemer wil je er liever niet aan denken, maar stel jouw bedrijf komt stil te liggen, bijvoorbeeld door brand. Dan zijn de kosten hiervan niet gedekt via uw opstal- en inboedelverzekering.
Met een bedrijfsschadeverzekering ben je wél verzekerd tegen het risico van bedrijfsstilstand. Kortom, met deze verzekering waarborg je de continuïteit van jouw bedrijf in geval van brand of andere calamiteiten.

images/Bedrijfsschadeverzekering.png

Bedrijfsschadeverzekering

De verzekering dekt de kosten om jouw bedrijf voort te zetten bij (dreigende) stilstand als gevolg van materiële schade. Zodat je bijvoorbeeld tijdelijk een andere bedrijfsruimte, machines en computerapparatuur kunt huren.
 
Kenmerken van de Bedrijfsschadeverzekering:
  • Vaste bedrijfskosten en kosten voor instandhouding en hervatting van de werkzaamheden
  • Vergoeding voor omzetderving
  • Kosten voor instandhouding en hervatting van uw bedrijfsactiviteiten

Meer weten over de Bedrijfsschadeverzekering? Neem dan voor advies contact met ons op.

Contact >

Wat is er verzekerd?

  • De verzekering vergoedt de opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten en verminderd met de variabele kosten. Dit is gelijk aan de vaste kosten vermeerderd met nettowinst respectievelijk verminderd met het nettoverlies de vaste lasten van jouw bedrijf als je bedrijf stilvalt door brand, ontploffing, bliksem, inbraak, storm, neerslag en water.
  • We vergoeden de kosten die nodig zijn om de bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk te hervatten, tot maximaal het verzekerde bedrag. Denk hierbij aan kosten voor noodhuisvesting, huur van vervangende inventaris of extra transportkosten.
  • Je bent ook verzekerd voor extra kosten die het gevolg zijn van het wegvallen van de levering van water, elektriciteit en/of gas.
  • Je bent ook verzekerd voor extra kosten die het gevolg zijn van een afzetting van een weg die naar het gebouw loopt, waardoor jouw bedrijf niet (goed) toegankelijk is voor het publiek.
  • Je bent ook verzekerd voor extra kosten als gevolg van een koel- of vriesinstallatie, waardoor de inhoud van deze installatie niet meer bruikbaar is.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl