Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

De wet- en regelgeving rond milieuschade is de laatste jaren sterk gewijzigd. In veel gevallen bent u als ondernemer verplicht de milieuverontreiniging te saneren. Daarbij hoeft de schade niet altijd direct door u of uw onderneming veroorzaakt te zijn.

Relevante factoren bij milieuschade
Daarnaast zijn de volgende factoren van belang:

  • Uw aansprakelijkheidsverzekering biedt in de meeste gevallen geen dekking bij milieuschade
  • Milieuschade wordt steeds vaker uitgesloten bij brandverzekeringen
  • Milieuschade blijft niet altijd beperkt tot het eigen terrein
  • De financiële gevolgen van een sanering van verontreiniging kunnen de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen

Elk bedrijf komt in principe voor een milieuschadeverzekering in aanmerking. Het bedrijfsgebouw hoeft daarvoor geen eigendom te zijn. Bedrijven die regelmatig werken met gevaarlijke stoffen lopen vanzelfsprekend meer risico. Tot die groep behoren ook bedrijven die de wettelijk verplichte, financiële zekerheidsstelling kunnen invullen met een milieuschadeverzekering.

Dekking
In geval van verontreiniging dekt de verzekering:

  • De kosten van sanering van de verzekerde locatie en/of locatie van derden
  • De schade en kosten als gevolg van de sanering.
  • De zaakschade die het gevolg is van de verontreiniging
  • Kosten van het opruimen en afvoeren van asbest
  • Onderzoekskosten
  • Bedrijfsschade als gevolg van een sanering

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl