Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Stel u neemt als bestuurder, commissaris of toezichthouder deel in een vennootschap. Dan is het mogelijk dat u aansprakelijk wordt gesteld in uw privévermogen als de onderneming door de rechter wordt veroordeeld. Het is daarbij niet van belang of u voor uw functie al dan niet betaald krijgt. Ook voor een onbedoelde fout of voor illegale of onverantwoordelijke daden van uw medebestuurders kunt u aansprakelijk worden gesteld.

Er zijn nog (te)veel organisaties die hun bestuurders hiertegen niet verzekeren. Met als gevolg dat de onverzekerde bestuurder persoonlijk opdraait voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten.

Dekking
De aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en toezichthouders. De juridische kosten van een eventueel verweer worden vergoed.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl