Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Aansprakelijkheid

 Verzekeringskaart - Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheid Algemeen

Verzekeringskaart - Werknemersschadeverzekering

Verzekeringskaart - Collectieve Ongevallenverzekering

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Accountant-Administratieconsulenten en Registeraccountants

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Actuarissen

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Administratiekantoren

Verzekeringskaart - Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring voor Ad­vo­ca­ten

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Arbodienstverlening

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Assurantiebemiddelingskantoren

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheid Automatisering

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Belastingconsulenten en Belastingadviseurs

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Bewindvoerders en Curatoren

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Consultancy en Interim-management

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Schade-expertisebureaus

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Incassobureaus

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juridisch Adviesbureaus

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Makelaars en Bemiddelaars, Taxateurs en Beheerders onroerende zaken en Rentmeesters

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen

Verzekeringskaart - Beroepsaansprakelijkheid Technische Beroepen

Verzekeringskaart - Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Kantoorrisico

Verzekeringskaart - Rechtsbijstandverzekering - Verzekerd Verweer

Verzekeringskaart - Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering voor VvE’s

Verzekeringskaart - Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Basis BTA Polis ten behoeve van Verenigingen, Stichtingen en Coöperaties

Verzekeringskaart - Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering Basis BCA Polis ten behoeve van Besloten Vennootschappen

Verzekeringskaart - Bestuurders- en Toezichthouders-aansprakelijkheidsverzekering voor Kerkgenootschappen

Diverse

Verzekeringskaart - Eve­ne­men­ten­ver­ze­ke­ring

Verzekeringskaart - Prij­zen­geld (hole-in-one)

Verzekeringskaart - Pro­duc­tie­ver­ze­ke­ring voor film of TV

Product Contaminatie

Verzekeringskaart - Product Contaminatie Verzekering

Brand- en Bedrijfsschade

Verzekeringskaart - Gebouwverzekering zakelijk

Verzekeringskaart - Inventaris- en goederenverzekering

Verzekeringskaart - Bedrijfsschadeverzekering

Cyber

Verzekeringskaart - Cyber+

Motorrijtuigen

Verzekeringskaart - Motorrijwielverzekering

Verzekeringskaart - Bromfietsverzekering

Verzekeringskaart - Rechts­bij­stand ver­ze­ke­rin­gen voor mo­tor­rij­tui­gen

Verzekeringskaart - Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen Optimaal

Verzekeringskaart - Personenautoverzekering Inhoud WA/S.V.I.

Verzekeringskaart - Personenautoverzekering Inhoud WA/Beperkt Casco/S.V.I.

Verzekeringskaart - Personenautoverzekering Inhoud WA/Casco/S.V.I.

Verzekeringskaart - Touringcarverzekering

Verzekeringskaart - Bedrijfsvoertuigenverzekering (bestelauto's)

Verzekeringskaart - Bedrijfsvoertuigenverzekering (vrachtauto's, aanhangers en opleggers)

Overige branches

Verzekeringskaart - Ju­we­liers­block­po­lis

Verzekeringskaart - Blockpolis

Verzekeringskaart - Kunstblockpolis

Verzekeringskaart - Kostbaarhedenverzekering

Verzekeringskaart - Postzegel- en/of muntenverzameling

Verzekeringskaart - Kunstgrasverzekering

Verzekeringskaart - Tentoonstellingverzekering

Verzekeringskaart - Blockpolis Sieradengroothandel/Diamantairs

Technische verzekeringen

Verzekeringskaart - Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (doorlopende dekking)

Verzekeringskaart - Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking)

Verzekeringskaart - Machinebreukverzekering

Verzekeringskaart - Machinebedrijfsschadeverzekering

Verzekeringskaart - Computer(COM)- en Elektronicaverzekering(ELEK)

Verzekeringskaart - Ver­ze­ke­ring van Sa­ne­rin­gen

Transport

Verzekeringskaart - Ple­zier­vaar­tui­gen

Verzekeringskaart - Geldswaardenverzekering

Verzekeringskaart - Landmateriaalverzekering

Verzekeringskaart - Eve­ne­men­ten­ver­ze­ke­ring

Verzekeringskaart - Pro­duc­tie­ver­ze­ke­ring voor film of TV

Verzekeringskaart - Prij­zen­geld (hole-in-one)

Verzekeringskaart - Goe­de­ren­trans­port­ver­ze­ke­ring

Verzekeringskaart - Ver­voer­ders­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

  • VerzuimTij
  • PensioenZorg
  • Lafoma
  • BMi Consultants
  • Verschelling Assurantiën

Onze inkoop organisaties

  • BGZC

Lid van:

adfiz logo