Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Werknemer

Bedrijven Werknemer

Pensioenverzekering

Pensioenverzekering, de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde.

Het werknemerspensioen is in de afgelopen jaren de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde geworden. Als u de beste medewerkers wilt aantrekken en behouden, is een goede pensioenverzekering voor uw personeel een vereiste.

Het grote voordeel van een werknemerspensioen is dat uw personeel er tijdens het sparen geen belasting over hoeft af te dragen. Pas als het pensioen tot uitkering komt, wordt er inkomstenbelasting over geheven. Het belastingtarief over de uitkering op dat moment is vrijwel altijd veel lager dan het tarief dat nu voor hen geldt voor de inkomstenbelasting.

Werknemers pensioen: kosten beheersbaar houden.

Als ondernemer wilt u de kosten natuurlijk wel beheersbaar houden. Een goede collectieve pensioenverzekering biedt u de flexibiliteit om dit te realiseren. U kunt kiezen voor sparen en/of beleggen, eigen premiebijdrage van uw mensen en de speelruimte van de opbouw zelf bepalen. Daarbij zijn de kosten die u maakt fiscaal aftrekbaar.

Het samenstellen van een collectieve pensioenregeling voor uw personeel is afhankelijk van vele factoren. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod in de markt voor pensioenverzekeringen die op maat geleverd worden. Wij helpen u graag met het maken van uw afwegingen. Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek.

Kenmerken en voordelen pensioenverzekering op een rij:

 • Werknemers behouden en aantrekken door goede arbeidsvoorwaarden.
 • Pensioenverzekering is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde.
 • Optimale kostenbeheersing door maatwerk pensioenregeling.
 • Mogelijkheid voor premiebijdrage van uw werknemers.
 • Optimaal profiteren van fiscale mogelijkheden voor u en uw werknemers.

Meer weten?

Neem voor een advies Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op of kijk op Pensioenz.org, Heldere taal, logische keuze.

Verzuimverzekering

Verzuimverzekering voor kostenbeheersing bij ziekteverzuim.

Ziekteverzuim is een reëel financieel risico voor elk bedrijf met werknemers. Gedurende de eerste twee jaar dient u zieke medewerkers 70 % van het loon door te betalen. Een verzuimverzekering helpt u zowel bij het financiële aspect als bij uw wettelijke verplichtingen. Door de  Wet verbetering poortwachter heeft u als werkgever meer verantwoordelijkheden gekregen voor de re-integratie van zieke werknemers. Een goede verzuimverzekering beperkt niet alleen uw financiële risico’s, maar helpt u ook bij de re-integratie van uw mensen. Verder kunt u gebruik maken van gespecialiseerde arbodiensten om het ziekteverzuim in uw bedrijf terug te dringen. Op die manier weet u zeker dat u aan alle eisen van de  Wet verbetering poortwachter voldoet zonder dat het u veel inspanning hoeft te kosten.  

Wij kunnen u Ontzorgen!

VerzuimTij neemt de regie omtrent ziekteverzuim van werkgevers over, zodat ze al hun tijd kunnen besteden aan hun corebusiness.  Daarnaast is VerzuimTij erop gericht om de financiële schade als gevolg van ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. Dit alles zowel tijdens de loondoorbetalingsperiode als ook tijdens de Ziektewet- en/of WIA-uitkeringsperiode. 

Kenmerken van de verzuimverzekering:

 • Risicobeheersing ziekteverzuim door vaste premiestelling
 • Begeleiding van re-integratietrajecten én actieve preventie van ziekteverzuim.
 • Eenvoudig voldoen aan de eisen van de Wet Poortwachter.
 • Administratieve afhandeling en uitbetaling wordt voor u gedaan.

Het samenstellen van een goede verzuimverzekering tegen een scherpe premie hangt o.a. af van de arbeidsvoorwaarden binnen uw bedrijf en uw wensen ten aanzien van preventie en verzuimmanagement.  Wij helpen u graag met het maken van uw afwegingen

  

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

WGA eigen risico dragen

WGA eigen risicodrager maakt werkgeverskosten beheersbaar.

Als een werknemer langdurig ziek wordt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, is dat ook voor u als werkgever vervelend. Helemaal als het langer duurt dan twee jaar, kan dit u veel geld kosten. Deze ongewenste kosten houdt u beheersbaar met een verzekering WGA eigen risicodrager.

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is bedoeld voor gedeeltelijk (35-80%) arbeidsongeschikte (ex-)werknemers en volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikte medewerkers.

Van u als ondernemer wordt verwacht dat u, voor werknemers die hier mee te maken krijgen, als eerste zoekt naar ander werk binnen uw eigen organisatie. Als dat niet mogelijk is, wordt van u verwacht dat u een actieve bijdrage levert aan de werkhervatting bij een andere werkgever. Om u te prikkelen hiervoor uw uiterste best te doen, worden de eerste 10 jaar van een WGA-uitkering van (ex-)werknemers door het UWV bij u in rekening gebracht. Met de verzekering WGA eigen risicodrager betaalt u niet langer de gedifferentieerde WGA premie aan het UWV, maar verlegt u alles naar uw verzekeraar. Deze neemt tevens alle verplichtingen aangaande de uitkering én het re-integratietraject van u over.

Vaste WGA-premie wel zo overzichtelijk.

Omdat u een vast bedrag WGA premie aan de verzekeraar betaalt, weet u precies waar u aan toe bent. Daarnaast weet u zich ervan verzekerd dat er direct alles aan wordt gedaan om uw werknemer optimaal te laten re-integreren. Wij helpen u graag met het maken van zorgvuldige afwegingen over het eigen risico WGA en het vinden van een goede verzekering. Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek.

Kenmerken van de verzekering WGA eigen risicodrager:

 • Werkgeverslasten zijn meeverzekerd.
 • Administratieve afhandeling wordt gedaan door de verzekeraar.
 • Professionele re-integratie wordt uitgevoerd in samenwerking met de verzekeraar.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Ziektewet eigen risico dragen

Ziektewet eigen risico dragen.

Als werkgever betaalt u uw werknemers, als zij ziek zijn, 2 jaar loon door. Bovendien bent u verantwoordelijk voor de re-integratie. In sommige gevallen ontvangen uw zieke werknemers een Ziektewet-uitkering van het UWV. Voor bepaalde werknemers kunt u eigenrisicodrager worden. U betaalt dan minder premie.

Wanneer is eigenrisicodrager worden zinvol?

Afhankelijk van een aantal factoren kunt u beslissen of het eigen risicodragerschap iets voor u is. Stel uzelf daarvoor onderstaande vragen:

 • Liggen onze ziektecijfers onder het gemiddelde van de branche?
 • Is ons verzuimbeleid zo strak georganiseerd dat dit onder het branchegemiddelde ligt?
 • Zijn andere instanties beter in staat dan het UWV om het ziekteverzuim te verminderen?

Kunt u minimaal één vraag met 'ja' beantwoorden, dan is het zeker het overwegen waard om over te gaan tot het eigenrisicodragerschap Ziektewet.

Voor wie kunt u eigenrisicodrager Ziektewet worden?

Uitsluitend voor de onderstaande werknemers kunt u eigenrisicodrager Ziektewet worden:

 • Werknemers zonder 'gewone' arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs.
 • Werknemers die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna ziek werden.
 • Werknemers met een (tijdelijk) contract (zoals uitzendkrachten), van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte.

Als deze werknemers ziek zijn, dan betaalt u zélf de Ziektewet-uitkering. Ook zorgt u, samen met de werknemer(s), voor re-integratie.

Voorwaarden om eigenrisicodrager Ziektewet te worden.

 • U voldoet aan de arbo-eisen. Als eigenrisicodrager moet uw ziekteverzuimbeleid op orde zijn. Hierover maakt u afspraken met uw arbodeskundige(n) of arbodienst. Deze afspraken stuurt u samen met uw aanvraag voor eigen risicodragerschap naar de Belastingdienst.
 • U bent in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet al eerder Eigenrisicodrager Ziektewet geweest.
 • Mocht u besluiten (te overwegen) het eigen risico te dragen voor de Ziektewet, dan helpen wij u uiteraard bij het voldoen aan deze wettelijke verplichtingen.

Kan elk bedrijf eigenrisicodrager worden?

Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager worden. Filialen of (neven-)vestigingen kunnen echter niet apart eigenrisicodrager worden. Ondernemingen die bestaan uit een hoofdvestiging en nevenvestiging(en) kunnen alleen eigenrisicodrager worden in totaliteit.

Wanneer overstappen naar het eigenrisicodragerschap?

De overstap naar het eigenrisicodragerschap kan op twee momenten in het jaar plaatsvinden; per 1 januari en per 1 juli. De aanvraag moet dan wel uiterlijk drie maanden daaraan voorafgaand zijn ingediend (dus uiterlijk op 1 april of 1 oktober).

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

WIA

WIA-verzekering als uitstekende arbeidsconditie.

Zijn uw mensen ook uw belangrijkste kapitaal? Dan is hun tevredenheid over u als werkgever belangrijk voor u. Met de WIA verzekering biedt u hen extra zekerheid mochten zij in de toekomst langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken.

Indien een medewerker geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en mocht deze situatie langer duren dan 2 jaar, dan krijgt hij of zij te maken met de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) een onderdeel van de Wet Inkomen en Arbeid (WIA).

De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer ontvangt dan eerst een loongerelateerde WGA uitkering. De duur hiervan hangt af van het arbeidsverleden en duurt 3 tot 38 maanden.

WIA verzekering als aanvulling op de WGA-uitkering.

Na de loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt uw werknemer de WGA-vervolguitkering. De hoogte hiervan is afhankelijk van hoeveel procent van het resterende arbeidsvermogen wordt ingezet. In het slechtste geval valt uw werknemer terug op een minimumuitkering. Met de WIA-verzekering kunt u hem of haar helpen deze inkomensdaling te beperken.

Wilt u meer weten over een WIA-regeling voor uw medewerkers? Aarzel dan niet en neem contact met ons op voor advies of een offerte op maat.

Kenmerken en voordelen van de WIA verzekering:

 • Uitstekende arbeidsvoorwaarde waarmee u betrokken ondernemerschap toont.
 • Uw medewerkers zijn verzekerd van een goed inkomen, zelfs bij arbeidsongeschiktheid.
 • Uitstekende re-integratiehulp ten bate van zowel werknemers als werkgevers.
 • Vaste premies dus uitstekende kostenbeheersing.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Collectieve ongevallenverzekering

Uit cijfers van het CBS blijkt dat veel meer mensen slachtoffer worden van een bedrijfsongeval dan als gevolg van een verkeersongeluk. Wilt u uw werknemers op zo’n moment een -financiële- helpende hand bieden? Sluit dan de collectieve ongevallenverzekering voor hen af.

Een collectieve ongevallenverzekering keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van werknemers. Door de verzekering op te nemen in het pakket met secundaire arbeidsvoorwaarden, profileert u zich als een betrokken werkgever.

Ook collectieve ongevallenverzekering in pakket bedrijfsverzekeringen.

De collectieve ongevallenverzekering is een overzichtelijk product: u krijgt slechts één polis voor uw gehele bedrijf en hoeft de in- en uitdiensttreding niet door te geven. U kunt er tevens voor kiezen uw mensen 24 uur per dag tegen ongevallen te verzekeren.

Dekking

 • Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit van werknemers tijdens werktijd.
 • Keuze Uitbreiding tot 24 uurs dekking.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Zorgverzekering collectief

Collectieve zorgverzekering met aantrekkelijke premiekorting.

Gezonde en vitale medewerkers zijn van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijf. Met een goede collectieve zorgverzekering biedt u werknemers niet alleen premievoordeel, maar draagt u ook bij aan gezonder personeel door preventieve programma’s en gezondheidsadviezen.

Met een collectieve ziektekostenverzekering biedt u werknemers een aantrekkelijke besparing op hun zorgpremies. Binnen de verzekering kunnen de deelnemers naast hun basisverzekering zelf hun pakket met aanvullende verzekeringen samenstellen. Ook hun gezinsleden profiteren van het collectieve voordeel en zijn vrij hun eigen verzekeringspakket samen te stellen.

Collectieve ziektekostenverzekering op maat.

Zorgverzekeraars bieden verschillende mogelijkheden voor collectieve arrangementen. Wij begrijpen dat u als ondernemer andere dingen te doen heeft dan alle aanbiedingen in de markt te onderzoeken. Wij helpen u daarom desgewenst om een aantrekkelijke collectieve zorgverzekering op maat voor uw medewerkers te realiseren. Wij doen u graag vrijblijvend een voorstel.

Voordelen van de collectieve ziektekostenverzekering:

 • Hoge korting op de basis- en aanvullende zorgverzekering
 • Uitgebreide aanvullende dekkingen
 • Ook gezinsleden profiteren mee van collectief voordeel.
 • Grensoverschrijdende zorg tegen kostprijs.

Meer weten?

Neem voor een advies Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op of kijk op Stichting BGZC voor meer informatie.

 

Zakenreisverzekering

Met de zakenreisverzekering gerust op pad.

Gaat u of één van uw werknemers wel eens op een zakenreis? Vergeet dan niet om een zakenreisverzekering af te sluiten. Velen realiseren zich niet dat een particuliere reisverzekering niet uitkeert als er iets misgaat als u zakelijk reist!

Daarnaast hebben zakenreizen vaak een groter financieel belang en dus ook een groter financieel risico. Met een zakenreisverzekering weet u zich hiertegen verzekerd. Ook als u of uw medewerker plotseling moet terugkeren en er iemand anders in de plaats moet afreizen.

Zakelijke reisverzekering op maat.

U kunt uw zakenreisverzekering zo eenvoudig of uitgebreid maken als u zelf wilt. Zo kunt u bijvoorbeeld medische kosten meeverzekeren. Of u sluit de zakenreisverzekering af voor reisgezelschappen van meerdere personen. Wilt u weten wat voor uw situatie de beste oplossing is? Maak dan eens een vrijblijvende afspraak met ons.

Dekking

 • Uitgebreide dekking van kosten als gevolg van schade tijdens zakelijke reizen.
 • Op maat uit te breiden met bijvoorbeeld een annuleringsverzekering.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

 • VerzuimTij
 • PensioenZorg
 • Lafoma
 • BMi Consultants
 • Verschelling Assurantiën

Onze inkoop organisaties

 • BGZC

Lid van:

adfiz logo