Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Brand

Bedrijven Brand

Bedrijfsgebouwverzekering

Als uw bedrijfspand schade oploopt, door bijvoorbeeld water, vandalisme of brand, dan kan dat behoorlijk in de papieren lopen. Herstelwerkzaamheden, het inhuren van experts en het regelen van een tijdelijk onderkomen zijn kostbare aangelegenheden. Met een gebouwenverzekering bent u verzekerd van een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie.

Verzekering op maat

Het verzekeren van uw gebouw is maatwerk; immers elke onderneming is uniek en elk bedrijfspand is anders, dus geen risico is gelijk. Aan de hand van uw behoeftes, kan de dekking worden beperkt of uitgebreid.

Dekking

De gebouwenverzekering voor ondernemers dekt o.a. schade door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, neerslag, diefstal, vandalisme, aanrijding en het springen van de waterleiding door vorst. 

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Glasverzekering

Een glasverzekering is geen overbodige luxe binnen uw bedrijfsverzekeringen, zelfs als u een goede verzekering voor uw bedrijfspand heeft afgesloten.

Dekking

De zakelijke glasverzekering dekt de breukschade van uw ramen, ruiten in deuren, vitrines en andere glazen onderdelen van het interieur en exterieur van uw bedrijfspand. Deze specifieke glasverzekering is uitgebreider dan de glasdekking in de gebouwenverzekering en dekt ook schade als gevolg van inbraak en vandalisme.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Inventaris- en goederenverzekering

Voor het herstellen van schade aan uw inventaris en goederen kunnen de kosten flink oplopen. Dankzij een uitgebreide inventaris- en goederenverzekering hoeft u dit niet uit eigen middelen te betalen. Deze verzekering biedt een royale vergoeding voor schade aan roerende zaken in uw onderneming. De kosten worden bovendien vaak vergoed tot 10% boven de verzekerde som!

Dekking

De verzekering dekt schade, niet alleen als gevolg van brand, maar ook is het mogelijk de financiële gevolgen van water, inbraak en diefstal in de verzekering te laten opnemen. De verzekering wordt precies afgestemd op uw bedrijfsrisico’s, behoeften en wensen. De risico's hangen o.a. af van de locatie en de bouwaard van uw bedrijf en de preventieve maatregelen die u zelf neemt.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Computer- en elektronicaverzekering

Een computer- en elektronicaverzekering dekt schade aan uw computer, software en andere elektronica in uw bedrijf. De hoogte van uw premie is afhankelijk van de waarde van de te verzekeren apparatuur en de gewenste dekking. Het advies is om niet alleen de computer te verzekeren, maar ook andere elektronische apparaten, zoals de telefooninstallatie, de fax en het kopieerapparaat.

Dekking

Er zijn diverse keuzeopties in verschillende dekkingscategorieën, van materiële schade aan de apparatuur zelf tot en met de herstelkosten bij verlies van data en software.

Gehuurde apparatuur

Bij gehuurde apparatuur dient rekening gehouden te worden met de ‘kleine lettertjes’ in het onderhoudscontract. Daarin kan bepaald zijn dat schade aan de gehuurde apparatuur niet voor rekening komt van de verhuurder. Het kan ook zijn dat er een eigen risico is opgenomen. Afhankelijk van de bepalingen in het contract kunnen dit soort risico’s desgewenst meeverzekerd worden.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering is een verzekering voor uw bedrijf verzekert tegen het risico van bedrijfsstilstand, bijvoorbeeld als gevolg van brand. Komen uw bedrijfsprocessen als gevolg hiervan stil te liggen, dan is dit niet gedekt op uw opstal- en inboedelverzekering. Een bedrijfsschadeverzekering dekt bepaalde risico’s wel af:

Dekking

 • Vaste bedrijfskosten en kosten voor instandhouding en hervatting van de werkzaamheden.
 • Vergoeding voor omzetderving.
 • Kosten voor instandhouding en hervatting van uw bedrijfsactiviteiten.

Met een bedrijfsschadeverzekering waarborgt u dus de continuïteit van uw bedrijf in geval van brand of andere calamiteiten.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Machinebreukverzekering

Als uw bedrijfsprocessen afhankelijk van machines zijn, dan is het verstandig om een machinebreukverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schade aan machines, onafhankelijk de oorzaak. Beschadiging door menselijk falen is zelfs meeverzekerd.

Productiemachines zijn wonderen van techniek, maar vaak ook erg kwetsbaar. Kortsluiting of een foutje van een medewerker kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoortgang. Met de machinebreukverzekering kunt u snel de schade laten herstellen zonder dat het u extra investeringen kost.

Wilt u ook de gevolgschade verzekeren die ontstaat na de machinebreuk, dan heeft u een speciale bedrijfsschadeverzekering nodig.

Dekking

 • Reparatie- of vervangingskosten van productiemachines.
 • Alle vormen van schade, ook als gevolg van menselijk falen.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Reconstructieverzekering

Reconstructieverzekering helpt uw administratie er weer bovenop.

Als uw administratie verloren gaat; niet alleen uw klantinformatie, maar ook projectadministraties en financiële gegevens zoals openstaande facturen, dan is het prettig om terug te kunnen vallen op een reconstructiekostenverzekering.

Als u niet over een actuele back up beschikt, kunnen de bedragen die u moet betalen om al uw gegevens te achterhalen fors oplopen. De reconstructiekostenverzekering vergoedt alle kosten die u moet maken om na een calamiteit uw administratieve bedrijfsgegevens te herstellen.

Dekking

Niet alleen uw papieren administratie is verzekerd, ook de software die u gebruikt voor uw administratieve processen, de feitelijke computerbestanden en de gegevens die op andere dragers zoals dvd's staan, vallen onder de dekking.

 • Reconstructiekosten van uw bedrijfsadministratie.
 • Software en digitale informatiedragers.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Milieuschadeverzekering

Milieuschadeverzekering dekt hoge kosten van sanering en gevolgschade.

Als uw bedrijf geen milieuschadeverzekering heeft, dan kunt u onverwacht worden geconfronteerd met hoge kosten. Bijvoorbeeld na een brand; uw opstal- en inboedelverzekering dekken de schade aan uw pand en uw goederen weliswaar, maar niet de kosten van het opruimen van bijvoorbeeld verontreinigd bluswater.

De kosten van milieuschade lopen snel op. Het gaat vaak niet alleen om de daadwerkelijke saneringskosten, maar ook om alle kosten die moeten worden gemaakt om de sanering mogelijk te maken. Het opbreken van straten of trottoirs bijvoorbeeld. De kosten van een milieuschade lopen daarom al snel in de tienduizenden euro’s! De milieuschadeverzekering dekt de kosten van het opruimen én de consequenties hiervan.

Ook de kosten van onderzoek en in de meeste gevallen tevens de eventuele bedrijfsschade worden gedekt door de milieuschadeverzekering. Wat voor u de beste polis is, hangt af van veel factoren. Wij helpen u graag om de ideale milieuschadeverzekering voor uw bedrijf samen te stellen.

Dekking

 • Kosten van milieuschade en de gevolgen ervan.
 • Onderzoekskosten en eventuele bedrijfsschade.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Extra kostenverzekering

Met de extra kostenverzekering kunt u weer aan de slag na een calamiteit.

Als u na bijvoorbeeld een brand uw bedrijfsprocessen voort moet zetten op een andere locatie, brengt dat veel extra kosten met zich mee. De extra kostenverzekering vergoedt de extra kosten van uw tijdelijke bedrijfspand en de apparatuur die u moet huren. Zo kunt u weer snel herstarten.

De extra kostenverzekering is met name bedoeld voor ondernemers die aan een bescheiden investering genoeg hebben om hun werkplek te herstellen. Bijvoorbeeld als u geen eigen bedrijfspand nodig heeft om uw omzet te kunnen continueren.

Extra kostenverzekering of andere oplossing?

De extra kostenverzekering verzekert echter geen omzetderving. Mocht een grote schade ook invloed hebben op uw winst, dan is een bedrijfsschadeverzekering wellicht beter geschikt voor uw situatie. Twijfelt u welke polis het beste bij u past? Vraag het ons, wij adviseren u graag.

Dekking

 • Tijdelijke kosten t.b.v. de herstart van werkzaamheden.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

VvE Pakket

U zet zich als Vereniging van Eigenaren zo goed mogelijk in voor de belangen van uw leden. Ook als het gaat om verzekeringen. U wilt zorgeloos wonen en dat geldt natuurlijk ook voor uw medebewoners.  Het VvE Pakket biedt u dé oplossing eventueel inclusief een dekking voor uw persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder.

U kunt de volgende verzekeringen in het VvE Pakket opnemen:

• Gebouwen (inclusief glas)

• Aansprakelijkheid

• Bestuurdersaansprakelijkheid

• Rechtsbijstand

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

 • VerzuimTij
 • PensioenZorg
 • Lafoma
 • BMi Consultants
 • Verschelling Assurantiën

Onze inkoop organisaties

 • BGZC

Lid van:

adfiz logo