Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Aansprakelijkheid

Bedrijven Aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

U kunt als ondernemer op verschillende manieren aansprakelijk worden gesteld. De financiële gevolgen hiervan kunnen hoog oplopen. Het doel van deze verzekering is het beschermen van het vermogen van de verzekerden tegen aanspraken van derden.

Dekking

De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de financiële gevolgen met betrekking tot algemene aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid alsmede maatregelen die u neemt om een aansprakelijkstelling te voorkomen dan wel de kosten die door u moeten worden gemaakt indien u wordt aangesproken voor een mogelijke schade.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als u deelneemt in een vennootschap als bestuurder, commissaris of toezichthouder dan is het mogelijk, als de onderneming door de rechter wordt veroordeeld, dat u aansprakelijk wordt gesteld in uw privé-vermogen.

Er zijn veel organisaties die hun bestuurders hier niet tegen verzekeren. Het gevolg is dat de onverzekerde bestuurder persoonlijk opdraait voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten. Dit gaat ten koste van zijn of haar privé-vermogen. Ook is niet van belang of een bestuurder voor zijn functie al dan niet wordt betaald.

Ook voor een onbedoelde fout of voor illegale of onverantwoordelijke daden van uw medebestuurders kunt u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld.

Dekking

Aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Juridische kosten van eventueel verweer worden vergoed.

Loopt u risico om als bestuurder aansprakelijk te kunnen worden gesteld?

Dan kunnen wij u helpen met een uitstekende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Milieuaansprakelijkheidsverzekering

De regelgeving met betrekking tot milieuschade is de laatste jaren sterk gewijzigd. In veel gevallen wordt de ondernemer verplicht gesteld de milieuverontreiniging te saneren. Maar de schade hoeft niet altijd direct veroorzaakt te zijn door de ondernemer.

Daarnaast zijn de volgende factoren van belang:

 • De aansprakelijkheidsverzekering biedt in de meeste gevallen geen dekking bij milieuschade.
 • Milieuschade wordt steeds vaker bij brandverzekeringen uitgesloten.
 • Milieuschade blijft niet altijd beperkt tot het eigen terrein.
 • De financiële gevolgen van sanering van verontreiniging kunnen de continuïteit van een bedrijf in gevaar brengen.

Elk bedrijf komt in principe voor een milieuschadeverzekering in aanmerking. Het bedrijfsgebouw hoeft hierbij geen eigendom te zijn. Bedrijven die regelmatig werken met gevaarlijke stoffen lopen natuurlijk meer risico. In die groep zijn er ook bedrijven die de wettelijk verplichte financiële zekerheidsstelling kunnen invullen met een milieuschadeverzekering.

Dekking

De verzekering dekt in geval van verontreiniging:

 • De kosten van sanering van de verzekerde locatie en/of locatie van derden.
 • De schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering.
 • De zaakschade die het gevolg is van de verontreiniging.
 • Kosten van het opruimen en afvoeren van asbest.
 • Onderzoekskosten.
 • Bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

Voor meer informatie neem contact op met.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheid is géén bedrijfsaansprakelijkheid! Veel ondernemers denken met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) alle eventuele aansprakelijkheden af te dekken. Dit is een groot misverstand: een AVB dekt geen beroepsaansprakelijkheid! Terwijl grote schades juist vaak ontstaan bij zaken die verband houden met beroepsaansprakelijkheid.

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen vermogensclaims als gevolg van bijvoorbeeld verkeerde adviezen.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor iedereen die in zijn beroep een belangrijke adviserende taak heeft, zoals bijvoorbeeld een advocaat, een notaris een bedrijfsadviseur of een arts.

Dekking
Naast de vermogensschade zijn ook eventuele verweerkosten gedekt binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

 • VerzuimTij
 • PensioenZorg
 • Lafoma
 • BMi Consultants
 • Verschelling Assurantiën

Onze inkoop organisaties

 • BGZC

Lid van:

adfiz logo