Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Pensioenadvies

2019 04 04 Logo PensioenZ.org groot

PensioenZ.org is het merk van Witte-Boussen Assurantiën voor alle pensioen- en vermogenszaken. Wij adviseren werkgevers en ondernemingsraden over collectieve pensioenregelingen, maar ook (DGA-) directeuren, zelfstandig ondernemers, werknemers en particulieren over hun persoonlijke pensioenplannen.

PensioenZ.org praat en schrijft in heldere taal met als doel dat u eenvoudig logische keuzes kunt maken. Uw wensen en uw keuze zijn de belangrijkste onderwerpen. Wij helpen u uw wensen te verbinden aan de mogelijkheden en u kiest vervolgens zelf. Natuurlijk is een gericht advies van ons daarbij ook mogelijk. Vooraf worden daarover afspraken gemaakt; net als u houden wij van heldere taal, logische keuzes en geen verrassingen.

Aanpak PensioenZ.org

Diensten:

 • advies inzake pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen
 • actuariële berekeningen
 • second opinion (een gegeven advies herijken, herrekenen of beoordelen)
 • pensioen reviews (een scan van de bestaande regelingen wettelijk en financieel)

De aanpak begint bij heldere vragen in de inventarisatie.

Traject:

Kosteloos en vrijblijvend kennismakings- en inventarisatiegesprek

 • in grote lijnen inventariseren van uw wensen, doelstellingen, financiële positie, risicobereidheid en kennis van pensioen en overige financiële aspecten/producten
 • uitleg kwaliteiten, werkwijze en kosten dienstverlening van pensioenZ.org

Analyseren van uw gegevens en onderzoeken mogelijkheden

 • invullen van een doelstellings- en inventarisatieformulier (u ontvangt een kopie)
 • mogelijke inventarisatie (enquête) onder het personeel
 • analyseren van de uitgangspositie en de (nieuwe) wensen
 • koppelen van de mogelijkheden aan de uitgangspositie en wensen
 • berekenen van de gewenste en alternatieve scenario’s

Adviseren naar aanleiding van de resultaten

 • analyseren, concluderen en bespreken welke oplossing het beste is
 • opstellen en levering van een gedegen adviesrapport

Daarna volgt eventueel ook de bemiddelingsfase bij het tot stand komen van te verzekeren risico’s. Wij controleren alle verzekeringsdocumenten en leveren documenten die nodig zijn voor de uitvoering van het advies.

Tenslotte wordt nadien (gevraagd en ongevraagd) doorlopende nazorg geleverd door u blijvend te informeren over alles wat voor u als werkgever van belang kan zijn. Ontwikkelingen en nieuwe wetten vragen de juiste aandacht. PensioenZ.org biedt die aandacht niet alleen; ook zetten we de materie helder uiteen voor de situatie van uw onderneming.

AOW leeftijd berekenen

De AOW-leeftijd gaat in stapjes omhoog naar 67 jaar in 2021. Daarna stijgt de AOW-leeftijd verder afhankelijk van de levensverwachting.

De regering stelt vanaf 2017 elk jaar vast wat over vijf jaar de AOW-leeftijd is. Dit gebeurt op basis van een formule. De uitkomst van de formule bepaalt of de AOW-leeftijd gelijk blijft, of met drie maanden stijgt.

 

Dit kunt u doen voor uw pensioen

'Dit kunt u doen voor uw pensioen' helpt u inzicht te krijgen in uw pensioensituatie. U beantwoordt een paar eenvoudige vragen. De tool geeft u een overzicht met pensioentips en actiepunten afgestemd op uw situatie. Hiermee check u of u uw pensioenzaken goed voor elkaar hebt en kunt u verder aan de slag.

Documenten

In onze Dienstverleningsdocumenten staat vermeld wat wij precies voor u kunnen doen en hoeveel dat kost:

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag Werkgever
Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken

Over PensioenZ.org

guus strorman

Guus Strörmann loopt al jarenlang mee in het vak en is een ervaren adviseur. Sinds 1982 was hij werkzaam in diverse functies, vanaf 1990 gedurende 14 jaar als consultant bij een adviesorganisatie en aansluitend 7 jaar als specialist bij een grote levens- en pensioenverzekeraar. Ook was hij bestuurslid van zowel een ondernemings- als een bedrijfstakpensioenfonds. Hij kent de markt van pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen.

Guus staat graag voor u klaar om u te helpen. Aanvankelijk om al uw wensen te leren kennen, tijdens de looptijd om alle wensen uit te voeren en ook daarna voor afwikkeling en nazorg. U kunt op hem rekenen. Altijd!

Naast Guus staat uiteraard een team van vakspecialisten die hem ondersteunen.

Tarievenvergelijker direct ingaand(e) Lijfrente/Pensioen

Als u een lijfrente- of individuele pensioenverzekering heeft met een kapitaal daarop, dan kunt u hieronder zelf gemakkelijk berekenen hoe hoog de uitkering per maand gaat worden. Ook ziet u welke verzekeraar of bank u de beste aanbieding doet. Na het invullen van uw gegevens en de berekening kunt u kiezen. U wilt dat wij u adviseren bij het maken van uw keuze, waarbij we kijken naar uw wensen en persoonlijke situatie, of u maakt direct een keuze voor één van de aanbieders. Als dat zo is, dan kiest u voor de knop ' Ga verder' bij het gewenste product.

Als u geen keuze maakt en u sluit het scherm, dan gebeurt er niets. Wij krijgen geen melding dat u een berekening heeft gemaakt en ook zien wij uw ingevulde gegevens niet.

  • Als u eerst alleen informatie wenst over pensioen- en lijfrentevormen, leest u dan “DIL-DIP vergelijker informatie”. Dit document wordt jaarlijks geüpdate. Ook kunt u met dit document nagaan welk type lijfrenteverzekering u heeft.
   Nader te bepalen: als de datum van het uit te keren kapitaal verder weg ligt dan ongeveer 2 weken, dan zijn de uitkomsten een goede indicatie.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

 • VerzuimTij
 • PensioenZorg
 • Lafoma
 • BMi Consultants
 • Verschelling Assurantiën

Onze inkoop organisaties

 • BGZC

Lid van:

adfiz logo