Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

De lineaire hypotheken horen samen met de annuïteitenhypotheken tot de meest afgesloten hypotheken.

De kenmerken:

  • Een vaste einddatum.
  • Tijdens de looptijd wordt periodiek afgelost.
  • U bent er zeker van dat de schuld vermindert.
  • De hypotheek is fiscaal minder gunstig.

Bij een lineaire hypotheek lost u maandelijks een bedrag af. U bent ook maandelijks rente verschuldigd over de restantschuld. In het begin van uw lening zullen uw maandelijkse hypotheeklasten dan ook het hoogst zijn, omdat het renteaandeel dan het hoogst is. Gedurende de looptijd worden de hypotheeklasten steeds lager. Uw schuld neemt immers af en dus hoeft u ook minder rente te betalen. Het gevolg is wel, dat ook uw fiscale voordeel steeds kleiner wordt.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

  • VerzuimTij
  • PensioenZorg
  • Lafoma
  • BMi Consultants
  • Verschelling Assurantiën

Onze inkoop organisaties

  • BGZC

Lid van:

adfiz logo