Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Hypotheken

Bent u op zoek naar een woning? Maak dan vooraf een berekening van wat u maximaal kunt lenen. Een standaard berekening op de website is niet voor iedereen passend. Iedere situatie is anders en wij kijken naar uw specifieke inkomsten en persoonlijke situatie.

Heeft u uw droomhuis gevonden?

Helaas bent u er dan nog niet. Voor de financiering heeft u waarschijnlijk een hypotheek nodig. Het afsluiten van een hypotheek is een complex proces waarbij u voor veel keuzes staat. Deze keuzes zullen veel invloed hebben op uw leven. Bij het bepalen van een maximale hypotheek kijkt de geldverstrekker in eerste instantie naar het inkomen dat u hebt. Er spelen echter veel meer zaken mee als het gaat om de maximale hypotheekberekening. Om maar een voorbeeld te noemen; als u een krediet op uw betaalrekening heeft, kunt u al minder lenen. Toch begint de zoektocht naar een woning vaak bij het bedrag dat u maximaal kunt lenen. Dan weet u welk droomhuis binnen uw mogelijkheden ligt.

Wij staan u hier graag in bij. Samen brengen wij uw wensen en persoonlijke situatie in kaart, zodat u de hypotheek afsluit die het beste bij u past.

Wilt u weten wat u maximaal kunt lenen?

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak over de mogelijkheden. Op basis van ons gesprek ontvangt u een indicatie van de maximale lening. U betaalt geen kosten voor dit gesprek. In het adviesgesprek zullen wij u verder informeren over alle belangrijke zaken die te maken hebben met een hypotheekaanvraag. Zo geven wij u een duidelijk overzicht van de bijkomende kosten en het benodigde bedrag aan eigen geld. 

Erkend hypotheekadviseur

Waarom een hypotheekadvies van Witte-Boussen Assurantiën B.V.

 1.  Oriënteren: De eerste stap is een korte oriëntatie waarin u uw wensen kenbaar maakt. We bespreken uw wensen en laten u zien hoe onze dienstverlening hier op aansluit.
   Vervolgens informeren wij u over de tarieven die wij  voor onze dienstverlening in rekening brengen.  Deze stap wordt afgesloten met een akkoord voor het verdere traject.

 2. Inventariseren: De inventarisatie starten wij door het uitgebreid in kaart brengen van uw persoonlijke situatie. Daarbij bespreken wij niet alleen uw huidige financiële situatie,
  maar we hebben het ook over uw wensen en over hoe u tegen financiële tegenvallers aankijkt. Wat zijn bijvoorbeeld de (financiële ) consequenties als uw inkomen verandert
  door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen of overlijden?

 3.  Analyseren: De door u aangeleverde gegevens worden door ons geanalyseerd. Afhankelijk van uw specifieke vraag of vragen, maken wij een eerste selectie van mogelijke oplossingen die aansluit bij uw persoonlijke situatie en wensen. Daarbij laten we van deze verschillende mogelijkheden de voor- en nadelen zien.

 4.  Advies: Met de resultaten van de analyse geven wij u advies. In dit advies geven wij precies aan welke oplossing (het beste) bij u past. Denk daarbij aan:
  •Welk product
  •Welke aanbieder
  •Welke voorwaarden
  •Hoe het aansluit op uw wensen en uw situatie
  U ontvangt van ons een Adviesrapport. Hierin staat overzichtelijk welke gevolgen de besproken risico’s hebben op uw netto besteedbaar inkomen. Dit laten we zien met behulp van
  grafieken en tabellen

 5.  Bemiddeling: Als u daarvoor gekozen heeft, verzorgen wij namens u alle contacten met de financiële instelling. Het doel is de geadviseerde oplossing door de financiële instelling uit te laten voeren.

  Beloning
  Wij ontvangen van de financiële instelling geen beloning op afgesloten producten. Hierdoor kunnen wij u een onafhankelijk advies waarborgen. Voor het geven van een advies vragen wij een beloning. Eén van de onderstaande beloningsregelingen kan worden toegepast:
  •Op basis van een uurtarief
  •Een vaste beloning voor het gehele traject
  •Een andere beloningsafspraak die wij samen overeenkomen.

Dienstverleningsdocument Hypotheekaanvraag

Wijzigingen hypotheekregels 2018

Hieronder staan de vier grootste wijzigingen.

1. Maximale hypotheek naar 100%

De maximale lening die u in 2018 mag afsluiten voor een woning daalt van 101 % naar 100 % van de waarde van de woning. Dat betekent dat u meer eigen geld nodig heeft om bijvoorbeeld overdrachtsbelasting en financieringskosten te betalen. Met deze maatregel wil de overheid voorkomen dat mensen zich dieper in de schulden steken dan men kan dragen.

2. Renteaftrek restschulden niet meer mogelijk

Er verandert hierbij niks als u de woning al verkocht hebt en al gebruikmaakt van de renteaftrek over restschuld. Deze fiscale regeling heeft alleen betrekking op een nieuwe restschuld. Vanaf 2018 is het niet meer mogelijk om de rente over de restschuld af te trekken bij de verkoop van uw woning.

3. Verlaging van 0,5% voor maximale hypotheekaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2018 verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. In 2018 wordt dat 49,5 %. Deze maatregel raakt de huiseigenaren die boven tweemaal modaal verdienen.Deze beperking geldt voor aftrekbare kosten voor de eigen woning. Dus niet alleen de hypotheekrente van eigenwoningschulden, maar ook bijvoorbeeld de rente en kosten van restschulden, aftrekbare erfpachtcanons of de advieskosten bij het sluiten van de hypotheek.

4. Derde belastingschijf wordt verlengd

In de derde belastingschijf betaal je een tarief van 40,85%. In 2018 wordt deze schijf verlengd, hiermee groeit de bovengrens zo'n 1.500 euro naar 68.507 euro maximaal. Over het verschil betaal je dus volgend jaar 40,85% in plaats van 51,95%.

Nationale Hypotheek Garantie

NHG LOGO

Nationale Hypotheek Garantie (hierna NHG genoemd) is de naam van de garantie die u (als u voldoet aan de gestelde voorwaarden) kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning.

NHG wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze stichting staat garant voor de terugbetaling van het hypotheekbedrag aan de geldverstrekker, als u door omstandigheden uw hypotheek niet meer kunt aflossen.

Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen, waardoor het aflossen van de hypotheek tijdelijk, geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is. U kunt dan in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen.

Indien uw betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn, kan het zijn dat u in zo'n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. Het rentevoordeel kan u al snel honderden euro’s per jaar besparen! Bij het afsluiten van de NHG betaalt u eenmalig een waarborgprovisie over het hypotheekbedrag. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft u deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.

Wilt u meer weten over de voordelen en de mogelijkheden en of u in aanmerking komt voor NHG?

Neem dan contact op en laat u adviseren door één van onze hypotheekadviseurs.

Annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek is één van de meest gebruikte hypotheekvormen.

De kenmerken:

 • De hypotheek heeft een vaste einddatum.
 • Tijdens de looptijd lost u periodiek af.
 • U hebt zekerheid over de schuldvermindering.
 • Deze hypotheekvorm is fiscaal minder gunstig.

Annuïteiten

Uw bruto maandlasten blijven gedurende de looptijd van de hypotheek gelijk. Het bedrag dat u elke maand betaalt, wordt de annuïteit genoemd. Maar de samenstelling van het bedrag dat u maandelijks betaalt, verandert in de loop van de jaren wel. In het begin is het renteaandeel groot en het aflossingsaandeel klein. Dat verschuift gedurende de looptijd. Aan het einde van de looptijd is juist het renteaandeel klein en het aflossingsaandeel groot. Dat betekent dat uw fiscale voordeel gedurende de looptijd daalt. In het begin hebt u immers veel renteaftrek, later veel minder. Uw netto maandlasten zullen dus geleidelijk stijgen.

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheken horen samen met de annuïteitenhypotheken tot de meest afgesloten hypotheken.

De kenmerken:

 • Een vaste einddatum.
 • Tijdens de looptijd wordt periodiek afgelost.
 • U bent er zeker van dat de schuld vermindert.
 • De hypotheek is fiscaal minder gunstig.

Bij een lineaire hypotheek lost u maandelijks een bedrag af. U bent ook maandelijks rente verschuldigd over de restantschuld. In het begin van uw lening zullen uw maandelijkse hypotheeklasten dan ook het hoogst zijn, omdat het renteaandeel dan het hoogst is. Gedurende de looptijd worden de hypotheeklasten steeds lager. Uw schuld neemt immers af en dus hoeft u ook minder rente te betalen. Het gevolg is wel, dat ook uw fiscale voordeel steeds kleiner wordt.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

 • VerzuimTij
 • PensioenZorg
 • Lafoma
 • BMi Consultants

Onze inkoop organisaties

 • BGZC

Lid van:

adfiz logo