Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Ziektewet eigen risico dragen.

Als werkgever betaalt u uw werknemers, als zij ziek zijn, 2 jaar loon door. Bovendien bent u verantwoordelijk voor de re-integratie. In sommige gevallen ontvangen uw zieke werknemers een Ziektewet-uitkering van het UWV. Voor bepaalde werknemers kunt u eigenrisicodrager worden. U betaalt dan minder premie.

Wanneer is eigenrisicodrager worden zinvol?

Afhankelijk van een aantal factoren kunt u beslissen of het eigen risicodragerschap iets voor u is. Stel uzelf daarvoor onderstaande vragen:

 • Liggen onze ziektecijfers onder het gemiddelde van de branche?
 • Is ons verzuimbeleid zo strak georganiseerd dat dit onder het branchegemiddelde ligt?
 • Zijn andere instanties beter in staat dan het UWV om het ziekteverzuim te verminderen?

Kunt u minimaal één vraag met 'ja' beantwoorden, dan is het zeker het overwegen waard om over te gaan tot het eigenrisicodragerschap Ziektewet.

Voor wie kunt u eigenrisicodrager Ziektewet worden?

Uitsluitend voor de onderstaande werknemers kunt u eigenrisicodrager Ziektewet worden:

 • Werknemers zonder 'gewone' arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs.
 • Werknemers die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna ziek werden.
 • Werknemers met een (tijdelijk) contract (zoals uitzendkrachten), van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte.

Als deze werknemers ziek zijn, dan betaalt u zélf de Ziektewet-uitkering. Ook zorgt u, samen met de werknemer(s), voor re-integratie.

Voorwaarden om eigenrisicodrager Ziektewet te worden.

 • U voldoet aan de arbo-eisen. Als eigenrisicodrager moet uw ziekteverzuimbeleid op orde zijn. Hierover maakt u afspraken met uw arbodeskundige(n) of arbodienst. Deze afspraken stuurt u samen met uw aanvraag voor eigen risicodragerschap naar de Belastingdienst.
 • U bent in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet al eerder Eigenrisicodrager Ziektewet geweest.
 • Mocht u besluiten (te overwegen) het eigen risico te dragen voor de Ziektewet, dan helpen wij u uiteraard bij het voldoen aan deze wettelijke verplichtingen.

Kan elk bedrijf eigenrisicodrager worden?

Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager worden. Filialen of (neven-)vestigingen kunnen echter niet apart eigenrisicodrager worden. Ondernemingen die bestaan uit een hoofdvestiging en nevenvestiging(en) kunnen alleen eigenrisicodrager worden in totaliteit.

Wanneer overstappen naar het eigenrisicodragerschap?

De overstap naar het eigenrisicodragerschap kan op twee momenten in het jaar plaatsvinden; per 1 januari en per 1 juli. De aanvraag moet dan wel uiterlijk drie maanden daaraan voorafgaand zijn ingediend (dus uiterlijk op 1 april of 1 oktober).

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

 • VerzuimTij
 • PensioenZorg
 • Lafoma
 • BMi Consultants
 • Verschelling Assurantiën

Onze inkoop organisaties

 • BGZC

Lid van:

adfiz logo