Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Verzuimverzekering voor kostenbeheersing bij ziekteverzuim.

Ziekteverzuim is een reëel financieel risico voor elk bedrijf met werknemers. Gedurende de eerste twee jaar dient u zieke medewerkers 70 % van het loon door te betalen. Een verzuimverzekering helpt u zowel bij het financiële aspect als bij uw wettelijke verplichtingen. Door de  Wet verbetering poortwachter heeft u als werkgever meer verantwoordelijkheden gekregen voor de re-integratie van zieke werknemers. Een goede verzuimverzekering beperkt niet alleen uw financiële risico’s, maar helpt u ook bij de re-integratie van uw mensen. Verder kunt u gebruik maken van gespecialiseerde arbodiensten om het ziekteverzuim in uw bedrijf terug te dringen. Op die manier weet u zeker dat u aan alle eisen van de  Wet verbetering poortwachter voldoet zonder dat het u veel inspanning hoeft te kosten.  

Wij kunnen u Ontzorgen!

VerzuimTij neemt de regie omtrent ziekteverzuim van werkgevers over, zodat ze al hun tijd kunnen besteden aan hun corebusiness.  Daarnaast is VerzuimTij erop gericht om de financiële schade als gevolg van ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. Dit alles zowel tijdens de loondoorbetalingsperiode als ook tijdens de Ziektewet- en/of WIA-uitkeringsperiode. 

Kenmerken van de verzuimverzekering:

  • Risicobeheersing ziekteverzuim door vaste premiestelling
  • Begeleiding van re-integratietrajecten én actieve preventie van ziekteverzuim.
  • Eenvoudig voldoen aan de eisen van de Wet Poortwachter.
  • Administratieve afhandeling en uitbetaling wordt voor u gedaan.

Het samenstellen van een goede verzuimverzekering tegen een scherpe premie hangt o.a. af van de arbeidsvoorwaarden binnen uw bedrijf en uw wensen ten aanzien van preventie en verzuimmanagement.  Wij helpen u graag met het maken van uw afwegingen

  

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

  • VerzuimTij
  • PensioenZorg
  • Lafoma
  • BMi Consultants
  • Verschelling Assurantiën

Onze inkoop organisaties

  • BGZC

Lid van:

adfiz logo