Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Inzittendenverzekering

Naast de aansprakelijkheidsverzekering (WA) kan er voor het motorrijtuig nog een inzittendenverzekering worden gesloten. Er zijn twee soorten: de ongevallen-inzittendenverzekering (0VI) en de schadeverzekering inzittenden (SVI).

Ongevallen inzittendenverzekering (OVI)

Een ongevallen-inzittendenverzekering is een zogenaamde sommenverzekering. Dat wil zeggen dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Een uitkering volgt als er ten gevolge van een ongeval een inzittende komt te overlijden of blijvende functionele invaliditeit oploopt. Het betreft dus niet een verzekering die de volledige schade vergoedt. Bij overlijden wordt het vooraf daarvoor vastgestelde bedrag uitgekeerd. De uitkering voor blijvende functionele invaliditeit wordt afgeleid van het bedrag dat is vastgesteld voor een blijvende volledige functionele invaliditeit. Bij gedeeltelijke blijvende functionele invaliditeit krijgt men een percentage daarvan.

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

De schadeverzekering inzittenden is een schadeverzekering. Dat wil zeggen dat de werkelijk geleden schade wordt vergoed. De vaststelling van die schade vindt op dezelfde manier plaats als bij de aansprakelijkheidsverzekering.

Het verschil zit in het feit dat de schadeverzekering inzittenden (SVI) de daadwerkelijke schade en de ongevallenverzekering inzittenden (OVI) een vast bedrag vergoedt.

Offerte

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

  • VerzuimTij
  • PensioenZorg
  • Lafoma
  • BMi Consultants
  • Verschelling Assurantiën

Onze inkoop organisaties

  • BGZC

Lid van:

adfiz logo