Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Diensten:

 • adviseren inzake pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen
 • berekenen actuariële waarde van pensioen
 • herijken, herrekenen of beoordelen van een gegeven advies (second opinion)
 • scannen van de bestaande regelingen wettelijk en financieel (pensioen review)

De aanpak begint bij heldere vragen in de inventarisatie.

Traject:

Kosteloos en vrijblijvend kennismakings- en inventarisatiegesprek

 • in grote lijnen inventariseren van uw wensen, doelstellingen, financiële positie, risicobereidheid en kennis van pensioen en overige financiële aspecten/producten
 • toelichten over de kwaliteiten, werkwijze en kosten dienstverlening van pensioenZ.org

Analyseren van uw gegevens en onderzoeken mogelijkheden

 • invullen van een doelstellings- en inventarisatieformulier (u ontvangt een kopie)
 • inventariseren (enquête) onder het personeel
 • analyseren van de uitgangspositie en de (nieuwe) wensen
 • koppelen van de mogelijkheden aan de uitgangspositie en wensen
 • berekenen van de gewenste en alternatieve scenario’s

Adviseren naar aanleiding van de resultaten

 • analyseren, concluderen en bespreken welke oplossing het beste is
 • opstellen en leveren van een gedegen adviesrapport

Daarna volgt eventueel ook de bemiddelingsfase bij het tot stand komen van te verzekeren risico’s. Wij controleren alle verzekeringsdocumenten en leveren documenten die nodig zijn voor de uitvoering van het advies.

Tenslotte wordt nadien (gevraagd en ongevraagd) doorlopende nazorg geleverd door u blijvend te informeren over alles wat voor u als werkgever van belang kan zijn. Ontwikkelingen en nieuwe wetten vragen de juiste aandacht. We bieden die aandacht niet alleen; ook zetten we de materie helder uiteen voor de situatie van uw onderneming.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl