Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

 1.  Oriënteren: De eerste stap is een korte oriëntatie waarin u uw wensen kenbaar maakt. We bespreken uw wensen en laten u zien hoe onze dienstverlening hier op aansluit.
   Vervolgens informeren wij u over de tarieven die wij  voor onze dienstverlening in rekening brengen.  Deze stap wordt afgesloten met een akkoord voor het verdere traject.

 2. Inventariseren: De inventarisatie starten wij door het uitgebreid in kaart brengen van uw persoonlijke situatie. Daarbij bespreken wij niet alleen uw huidige financiële situatie,
  maar we hebben het ook over uw wensen en over hoe u tegen financiële tegenvallers aankijkt. Wat zijn bijvoorbeeld de (financiële ) consequenties als uw inkomen verandert
  door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen of overlijden?

 3.  Analyseren: De door u aangeleverde gegevens worden door ons geanalyseerd. Afhankelijk van uw specifieke vraag of vragen, maken wij een eerste selectie van mogelijke oplossingen die aansluit bij uw persoonlijke situatie en wensen. Daarbij laten we van deze verschillende mogelijkheden de voor- en nadelen zien.

 4.  Advies: Met de resultaten van de analyse geven wij u advies. In dit advies geven wij precies aan welke oplossing (het beste) bij u past. Denk daarbij aan:
  •Welk product
  •Welke aanbieder
  •Welke voorwaarden
  •Hoe het aansluit op uw wensen en uw situatie
  U ontvangt van ons een Adviesrapport. Hierin staat overzichtelijk welke gevolgen de besproken risico’s hebben op uw netto besteedbaar inkomen. Dit laten we zien met behulp van
  grafieken en tabellen

 5.  Bemiddeling: Als u daarvoor gekozen heeft, verzorgen wij namens u alle contacten met de financiële instelling. Het doel is de geadviseerde oplossing door de financiële instelling uit te laten voeren.

  Beloning
  Wij ontvangen van de financiële instelling geen beloning op afgesloten producten. Hierdoor kunnen wij u een onafhankelijk advies waarborgen. Voor het geven van een advies vragen wij een beloning. Eén van de onderstaande beloningsregelingen kan worden toegepast:
  •Op basis van een uurtarief
  •Een vaste beloning voor het gehele traject
  •Een andere beloningsafspraak die wij samen overeenkomen.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

 • VerzuimTij
 • PensioenZorg
 • Lafoma
 • BMi Consultants
 • Verschelling Assurantiën

Onze inkoop organisaties

 • BGZC

Lid van:

adfiz logo