Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Nieuwsbrief logo CZ

Basisverzekeringen CZ

De korting voor werkgeverscollectiviteiten (incl. ZZP’ers) die via Stichting BGZC verzekerd zijn, blijft 3,5% of 4%.

De korting voor een vrijwillig gekozen eigen risico (tussen € 100,- en € 500,-) blijft ongewijzigd.

Zowel de Zorgbewustpolis, als de Zorg-op-maatpolis (beiden naturapolissen) stijgen met ongeveer 7%; de Zorgkeuzepolis (restitutiepolis) stijgt met 8,6%.

Aanvullende (tandarts-)verzekeringen CZ

De korting voor de werkgeverscollectiviteiten die via Stichting BGZC verzekerd zijn, blijft 10% of 12%. Omdat de dekking van de aanvullende collectieve (tandarts-) verzekeringen Basis, Plus, Top, Tandarts en Uitgebreide Tandarts uitgebreider zijn dan de individuele pakketten, valt de premie meestal hoger uit dan de individuele premies.

De premies van bijna alle aanvullende (tandarts-) pakketten zijn gestegen met 3% tot 6%. De premie van het Start pakket is daarentegen gelijk gebleven. De Jongerenpakketten zijn ongeveer 3,5% in premie gedaald en de 50+ pakketten zijn zelfs met 12% gedaald.

De korting die door CZ wordt gegeven voor kwartaal- (0,50%), halfjaar- (1%) en jaarbetaling (2%) blijft ongewijzigd.

Voor wijzigingen in de basis-, aanvullende (tandarts-)verzekeringen en voor de extra dekkingen van de collectieve aanvullende pakketten t.o.v. de individuele aanvullende pakketten verwijzen wij u naar onderstaande documenten.

 

Aanvullende informatie m.b.t. de collectieve zorgverzekering vindt u via onderstaande button:

Belangrijke aanvullende informatie CZ

Aan de inhoud van deze opgesomde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

  • VerzuimTij
  • PensioenZorg
  • Lafoma
  • BMi Consultants
  • Verschelling Assurantiën

Onze inkoop organisaties

  • BGZC

Lid van:

adfiz logo