Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Nieuwsbrief logo CZ

Basisverzekeringen CZ

CZ heeft in oktober rechtstreeks met de bedrijven gecommuniceerd welke collectiviteitskorting zij in 2020 geven op de basisverzekering. In de meeste gevallen is er sprake van een halvering van de korting t.o.v. 2019.

De korting voor werkgeverscollectiviteiten (incl. ZZP-ers) die via Stichting BGZC verzekerd zijn bedraagt voor de meeste bedrijven tot 200 medewerkers 3,5% en daarboven 4%. In geval van exclusiviteit kan voor bedrijven boven 150 medewerkers soms 1% extra korting worden bedongen.

De korting voor een vrijwillig gekozen eigen risico (€ 100,-- t/m € 500,--) blijft ongewijzigd.

Aanvullende (tandarts-)verzekeringen CZ

De korting voor de werkgeverscollectieven die via Stichting BGZC verzekerd zijn bij CZ bedraagt voor bedrijven tot 200 medewerkers 10% en daarboven 12%.

De premies van bijna alle aanvullende (tandarts-)pakketten zijn gestegen. Deze stijging bedraagt gemiddeld 6%.

De korting die door CZ wordt gegeven voor kwartaal- (0,50%), halfjaar- (1%) en jaarbetalers (2%) blijft ongewijzigd.

Documenten

Aanvullende informatie m.b.t. de collectieve zorgverzekering vindt u via onderstaande button:

Belangrijke aanvullende informatie CZ

Aan de inhoud van deze opgesomde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

  • VerzuimTij
  • PensioenZorg
  • Lafoma
  • BMi Consultants
  • Verschelling Assurantiën

Onze inkoop organisaties

  • BGZC

Lid van:

adfiz logo