Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke profiel op Witte-Boussen dient u eerst even in te loggen.

Onze overige bedrijven

Witte-Boussen werkt samen met de volgende bedrijven;Onze inkoop organisaties

Wat wordt er verhuurd?

Appartementen Katspolder:
 • Banckertstraat
 • van Brakelstraat
 • van Diemenstraat
 • Evertsenlaan 1-81
 • Evertsenlaan 2-82
 • Houtmanstraat
 • Noteneeweg
 • Witte de Withstraat
Appartementen elders:
 • Vincent van Goghstraat
 • Breitnerstraat
 • Peter van Anrooylaan
Woningen:

Regelmatig zijn er eengezinswoningen te huur ; verspreid gelegen in diverse regionale woonwijken in o.a.

 • Terneuzen
 • Sluiskil
Garages/Garageboxen:

Er zijn een groot aantal garages/garageboxen in beheer in o.a.

 • Terneuzen
 • Axel
 • Sas van Gent
 • Westdorpe
 • Vogelwaarde
 • Goes
 • Oost-Souburg
 • Middelburg
 • ’s-Gravenpolder
 • Ovezande
 • Bergen op Zoom

Wat zijn de actuele huurprijzen van appartementen?

  Kale huurprijs Servicekosten
Katspolder v.a. € 506,45 € 35,00
Breitnerstraat v.a. € 476,69 v.a. € 28,66
Vincent van Goghstraat v.a. € 476,69 € 28,66
Peter van Anrooylaan v.a. € 579,50 € 108,00

Wat zijn de actuele huurprijzen van garages/garageboxen?

 • Garages/garageboxen maand huurprijzen variëren van € 42,50 tot € 55,00

Wat zijn de actuele huurprijzen van woningen?

 • Voor de actuele huurprijzen van woningen dient er contact te worden opgenomen.

Geldt er een waarborgsom?

Een waarborgsom (borg) dient ter zekerheid van de verhuurder ingeval van een huurachterstand of schade aan het verhuurde. In vrijwel de meeste gevallen is een waarborgsom ter hoogte van (minimaal) 1 x de maandhuur van toepassing. Let wel; hierop zijn uitzonderingen; u kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Hoe komt men voor een woning (of garage) in aanmerking?

Om voor een object in aanmerking te komen dient men ingeschreven te staan.

Hiervoor zijn diverse inschrijfformulieren beschikbaar, die u kunt downloaden.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen; desgewenst wordt het inschrijfformulier per post aan u toegestuurd.

Bij het indienen van de inschrijving dienen de volgende documenten te worden verstrekt;

 • inschrijfformulier
 • kopie identiteitsbewijs
 • 2 recente salarisstroken
 • werkgeversverklaring

Het ingevulde formulier en de vereiste documenten kunnen per e-mail worden gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Opsturen per post of afgeven op ons kantoor aan de balie kan uiteraard ook.

Na ontvangst van de formulieren worden de gegevens in het 'zoekers'bestand opgenomen en is de inschrijving een feit.

Hoe en wanneer wordt er een woning toegewezen?

Er wordt gewerkt met een wachtlijst. Op het moment dat een ingeschreven persoon bovenaan de wachtlijst staat en er een geschikte woning vrijkomt die aan de wensen voldoet wordt er telefonisch contact opgenomen.

Hoe lang staat men gemiddeld op de wachtlijst?

Aangezien er wordt gewerkt met een 'zoekersbestand', waarin diverse factoren, wensen en voorkeuren zijn opgenomen, is het moeilijk om een tijd aan te geven. Ook is de wachttijd afhankelijk van het verloop en het aantal woningen dat vrijkomt.

Wie komt in aanmerking voor huurtoeslag?

Indien er sprake is van een laag inkomen, dan kan het zijn dat men in aanmerking komt voor huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de huur van een woning.

De hoogte van de huurtoeslag hangt af van o.a. het inkomen, het huurbedrag, de leeftijd en de gezinssituatie.

Huurtoeslag kan worden aangevraagd digitaal bij de Belastingdienst of telefonisch via 0800-0543.

Zijn huisdieren toegestaan?

Het houden van huisdieren is toegestaan. Uiteraard is de eigenaar van huisdieren verantwoordelijk voor het veroorzaken van overlast, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast door langdurig blaffen of stankoverlast door uitwerpselen in het complex.

Hoe worden reparaties opgelost?

Een reparatieverzoek kan tijdens kantooruren telefonisch worden doorgeven (0115-618344). De medewerk(st)er verhuur zal hiervan een werkbon voor de Technische Dienst achterlaten. De Technische Dienst zal contact opnemen met de huurder voor het maken van een afspraak voor reparatie.

Wie zorgt voor het onderhoud van de woning?

Witte-Boussen Vastgoed en Verhuur staat garant voor alle voorkomende werkzaamheden en beschikt over een eigen Technische Dienst, waarop huurders een beroep kunnen doen. Tijdens kantooruren kunnen telefonische verzoeken c.q. meldingen voor (reparatie-)werkzaamheden worden gedaan bij de afdeling Vastgoed en Verhuur.

Voor wiens rekening komen reparaties?

Zogenaamde kleine reparaties, zoals bijvoorbeeld lekkende (meng-)kraan, defecte toiletvlotter of (verstopte) afvoer, defecte huisbel, onderhoud sloten, ramen en deuren etc. zijn voor rekening van huurders.

Voor rekening van de eigenaar zijn reparatiewerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld defecte radiatorknoppen, defecte hoofddeursloten en niet sluitende hoofddeuren etc.

Werkzaamheden aan het complex zullen in de regel voor rekening zijn van eigenaar of de Vereniging van Eigenaren. Voorbeelden hiervan zijn defecte intercominstallatie, problemen m.b.t. hoofdriolering, verstopte regenafvoeren etc.

Wat is inbegrepen in de servicekosten?

De bijdrage in de servicekosten is een voorschotbedrag voor de hierna genoemde leveringen en diensten:

Katspolder
 • glasverzekering
 • elektriciteit openbare ruimten
 • verlichting openbare ruimten
 • (waterverbruik voor) schoonmaakwerkzaamheden openbare ruimten
 • reiniging gevelbeplating
 • controle lift
 • cv-installatie controle
 • intercom
 • extra sloten
Breitnerstraat en Vincent van Goghstraat
 • glasverzekering
 • elektriciteit openbare ruimten
 • verlichting openbare ruimten
 • (waterverbruik voor) schoonmaakwerkzaamheden openbare ruimten
 • cv-installatie controle
Peter van Anrooylaan
 • glasverzekering
 • gasverbruik blokverwarming
 • (waterverbuik voor) schoonmaakwerkzaamheden openbare ruimten
 • elektriciteit openbare ruimten
 • lift controle
 • cv-installatie controle

Hoe verloopt de sleuteloverdracht?

Indien een woning/appartement wordt opgezegd zullen er een tweetal inspecties plaatsvinden;

 • voorinspectie; de vertrekkende huurder ontvangt een overzicht van wat er nog moet worden hersteld aan de woning voor de definitieve oplevering;
 • eindinspectie; aan het eind van de huurperiode kijkt de Technische Dienst of aan alle herstelwerkzaamheden, die bij de voorinspectie zijn aangegeven, is voldaan. De nieuwe huurder zal ook tijdig op de hoogte worden gebracht van datum en tijdstip van de eindinspectie. Tijdens deze inspectie zijn dus zowel de vertrekkende huurder als de nieuwe huurder aanwezig. De sleuteloverdracht kan dan plaatsvinden.

Mogen er aanpassingen aan de woning worden verricht?

Eventuele aanpassingen aan de woning dienen schriftelijk te worden aangevraagd en zijn uitsluitend met aantoonbare toestemming geoorloofd.

Hoe kan men het huurcontract opzeggen?

Opzeggen van het huurcontract dient schriftelijk te geschieden met ingang van de eerste dag van een kalendermaand en bovendien met inachtneming van een opzegtermijn van een volle kalendermaand.

Na opzegging ontvangt u een bevestiging met informatie over de dan te volgen gang van zaken.

Is er een actieve V.v.E. aanwezig?

Alle complexen zijn voorzien van een actieve Vereniging van Eigenaren. De V.v.E. behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Jaarlijks wordt er een vergadering belegd om het financiële overzicht en de begroting vast te stellen. Ook de hoogte van de servicekosten en andere zaken komen dan aan de orde.

Wat zijn de huurvoorwaarden?

De Algemene Voorwaarden zijn een vast onderdeel van de huurovereenkomst. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van verhuurder en huurder vermeld. De Algemene Voorwaarden vindt u onderaan deze pagina en worden verstrekt bij het aangaan van een huurovereenkomst.

Wat is een Huishoudelijk Reglement?

Voor elk complex geldt een 'Huishoudelijke Reglement'. Hierin zijn de regels vastgelegd over het gebruik van gemeenschappelijke ruimten, woongenot, huisdieren, huisvuil etc. De diverse reglementen vindt u onderaan deze pagina.

Wat te doen bij overlast?

Overlast, bijvoorbeeld huisdieren, harde muziek, vervuiling etc. kan vele oorzaken hebben. Als we allemaal rekening houden met onze buren en een bijdrage leveren aan het onderhouden van de woonomgeving zal het woongenot optimaal blijven. Maar mochten huurders er onverhoopt samen niet uitkomen dan kan er altijd een melding worden gedaan. Dit kan telefonisch tijdens kantooruren (0115-618344), per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of er kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier.

Brochure, plattegronden, reglementen en alg. voorwaarden

Bezoekadres:
Mr. F.J. Haarmanweg 16
4538 AR Terneuzen

Correspondentieadres:
Postbus 201, 4530 AE Terneuzen

Tel: 0115 - 618344
Fax: 0115 - 614560
Email: info@witteboussen.nl

Onze overige bedrijven

 • VerzuimTij
 • PensioenZorg
 • Lafoma
 • BMi Consultants
 • Verschelling Assurantiën

Onze inkoop organisaties

 • BGZC

Lid van:

adfiz logo